Geneesheiligen doen het nog altijd goed, door corona zelfs nog beter

Voor elke kwaal of tegenslag bestaat er wel een heilige om te aanroepen, in deze coronatijden gebeurt dat zelfs vaker dan voorheen. En daarover gaat de tentoonstelling “Op hoop van zegen”, die sinds vandaag loopt in Parcum, het museum van Abdij van Park in Heverlee. 

“Corona confronteert ons heel erg met onze kwetsbaarheid”, vertelt curator Liesbet Kusters. “We gingen er altijd van uit dat geneeskunde en wetenschap ons wel konden helpen, maar nu worden we met de neus op de feiten geduwd dat dat niet altijd een oplossing biedt. Mensen gaan op een andere manier op zoek naar troost en kracht om daar mee om te gaan, om een antwoord te zoeken. In de middeleeuwen zochten gelovigen in moeilijke tijden vaak hun soelaas bij heiligen. Maar ook vandaag bieden deze heiligen en de bijhorende gebruiken nog een troost en kracht voor veel mensen.”

Heilige Rita

Voor de expo “Op hoop van zegen” dook het museum in de eigen collectie en haalde enkele geneesheiligen van onder het stof. “De heiligen zijn eigenlijk allemaal heel boeiend en mooi”, vertelt curator Liesbet Kusters. “Een verering die nog heel levendig is, is die van de Heilige Rita. Wanneer de wetenschap en geneeskunde geen soelaas meer kunnen bieden, bijvoorbeeld bij kanker of huwelijksproblemen, gaat men naar de Heilige Rita. Ze wordt beschouwd als de patroonheilige van gevallen die hopeloos lijken.”

Heilige Lucia

De Heilige Lucia is een ander mooi voorbeeld van hoe verering doorheen de eeuwen ook verandert. “De Heilige Lucia werd vereerd tegen dysenterie, een heel besmettelijk darmziekte die in de 18e en 19e eeuw enorme verwoestingen heeft aangericht in Vlaanderen. Zo had men Sint-Lucia draadjes, die werden rond het middel gedragen tegen rode loop en bloedvloeiing. Maar van zodra dysenterie verdwenen is, is er een verschuiving geweest naar keel- en oogziekten. De Lucia-draadjes werden dan rond de hals gedragen”, aldus Liesbet Kusters.

"Op hoop van zegen" is te bezoeken van 18 december 2020 tot en met 21 februari 2021. Reserveren is verplicht op en kan via de website

 

Heilige Lucia

Meest gelezen