Onderwijskoepels verdeeld over nieuwe eindtermen: katholiek net is ontstemd, GO! en OVSG zien perspectief

Het Katholiek Onderwijs betreurt dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) niet is ingegaan op zijn  vraag om de nieuwe eindtermen te versoberen. Volgens Lieven Boeve wijzigt er fundamenteel niks en komt de minister ook niet tegemoet aan de kritiek van de Raad van State dat de nieuwe eindtermen te gedetailleerd en te uitgebreid zijn. Het Gemeenschapsonderwijs en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) reageren wél positief.

"Er zijn een paar cosmetische aanpassingen gebeurd, maar die veranderen fundamenteel niets aan de problematiek", zegt Boeve. De Katholieke onderwijskoepel vindt dat de nieuwe eindtermen te uitgebreid en gedetailleerd zijn. "De leraar wordt gereduceerd tot uitvoerder van een lijstje af te vinken eindtermen, er is geen vrijheid voor scholen en leerkrachten om eigen accenten te leggen en de onderwijskwaliteit zal dalen omdat er niets meer grondig aan bod zal kunnen komen in de les."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dreigde al met het Grondwettelijk Hof, maar kan die stap volgens Boeve pas zetten na de definitieve goedkeuring in het Vlaams Parlement. "Als wat nu voorligt onverkort door het parlement gaat, dan wordt de optie van het Grondwettelijk Hof heel reëel", zegt hij.

 "Het feit dat de minister een praktijkcommissie met leerkrachten opricht om de haalbaarheid te toetsen, toont toch aan dat hij zelf aan die haalbaarheid twijfelt", aldus nog de directeur-generaal. "We hebben voorstellen gestuurd om de eindtermen grondig te versoberen. Daar is telkens niet op ingegaan."

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het Journaal" (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

GO! wel tevreden

In tegenstelling tot het katholieke net, is het onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) wel tevreden over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. 

Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck zijn aanpassingen doorgevoerd waarmee de regering tegemoet komt aan het advies van de Raad van State, terwijl het ambitieniveau hoog blijft.

"Het is alle hens aan dek om samen met onze scholen de implementatie van die eindtermen door te voeren zodat we op 1 september klaarstaan", zegt Verdyck. "We zullen de leerplannen en voorbeeldlessentabellen finaliseren en alles op alles zetten om onze scholen de komende maanden te begeleiden in dit veranderingstraject."

OVSG ziet perspectief

Ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) reageert positief. Volgens de OVSG bieden de nieuwe eindtermen "perspectief". "Deze goedkeuring komt tegemoet aan een aantal van onze bedenkingen", zegt directeur Patriek Delbaere. "We willen vooral dat de modernisering van het secundair onderwijs opnieuw vaart krijgt en niet stilvalt. Leerlingen die nu in een tweede jaar van een gemoderniseerd secundair zitten, moeten in hun derde jaar kunnen voortdoen in een gemoderniseerd secundair. In de uitrol moeten we dus voorrang geven aan de tweede graad." 

"Het is positief dat een praktijkcommissie van leraren de eindtermen kan evalueren na 1 schooljaar en zo nodig bijsturen. Toch blijft de tijd die onze stedelijke en gemeentelijke scholen nu krijgen om alles te verwerken tegen 1 september bijzonder kort. OVSG vraagt al langer dat een belangrijke onderwijshervorming gepaard zou gaan met een implementatieplan dat voldoende tijd geeft aan scholen om zich te informeren, te organiseren en te professionaliseren. Wij pleiten daarom ook nu voor solide overgangsmaatregelen."

Meest gelezen