De opera in Gent (archieffoto).
Nicolas Maeterlinck

Vlaamse regering keurt nieuw kunstendecreet goed

De Vlaamse regering heeft het nieuwe kunstendecreet goedgekeurd, dat onder meer vastlegt hoe er wordt gesubsidieerd in de periode 2023-2027. De adviesraad cultuur had de regering gevraagd om de ingrijpende beslissing niet in deze moeilijke periode te nemen.

Het Vlaamse kunstendecreet is het instrument dat de subsidies en de ondersteuning voor de professionele kunsten regelt. De grootste nieuwigheid is de invoering van de categorie "kerninstellingen". Het gaat om de grotere instellingen die uitzicht krijgen op een werkingssubsidie van tien in plaats van vijf jaar. "Dat is, in de onzekere tijden waarin we leven, een opsteker", zegt minister van Cultuur Jan Jambon.

Kunstenaars zullen voorts specifiekere steun krijgen om hun praktijk te ontwikkelen, zowel via op kunstenaars gerichte instrumenten als via de subsidiëring van organisaties. Er komt ook een grotere focus op internationalisering van kunstenaars en kunstenorganisaties.

De invulling van het nieuwe kunstendecreet kreeg een negatief advies van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), met daarin vertegenwoordigers van het middenveld en onafhankelijke experts. Zo stelde de adviesraad zich grote vragen bij de timing: "De SARC vraagt zich af of het opportuun is om in deze hoogst uitzonderlijke omstandigheden een nieuw decreet te ontwikkelen en te implementeren voor een kunstenlandschap dat in een diepe crisis verkeert waarvan de effecten momenteel allerminst duidelijk zijn."

De raad had ook vragen bij de invoering van de kerninstellingen. "De definitie, selectievoorwaarden, de criteria voor de aanduiding en beoordeling van de kerninstellingen en invulling van de beheersovereenkomst zijn onduidelijk en geven blijk van een gebrek aan interne logica", luidde het.

Jambon belooft dat de sector nog zal worden geconsulteerd voor de opmaak van het uitvoeringsbesluit bij het kunstendecreet. Dat werkt de procedures uit voor onder meer de aanvraag van subsidies.

Meest gelezen