2016 Photothek

Nieuwe eindtermen vallen slecht in TSO, BSO en kunstonderwijs: "Naar onze noden wordt nog steeds niet geluisterd"

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, die de Vlaamse regering gisteren goedkeurde, vallen op een koude steen in het technisch, beroeps- en kunstonderwijs. Vooral bij de grote aandacht voor algemene lesuren, ten nadele van de specifieke, praktische vakken die in die richtingen van tel zijn, wordt eens diep gezucht: "Dit is wraakroepend", klinkt het in "De ochtend" op Radio 1.

De Vlaamse regering keurde gisteren de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goed. Die leggen vast wat leerlingen op het einde van het jaar moeten kennen en kunnen. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (wetenschappen, techniek en wiskunde), digitale competenties, ondernemingszin en financiële geletterdheid. Voor het technisch, beroeps- en kunstonderwijs betekent dat ook een nadruk op een bredere algemene vorming.

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het Journaal" over de nieuwe eindtermen die zijn voorgesteld (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Van die kant komt dan ook heel wat kritiek. Volgens Pascal De Rop, directeur van het Gemeentelijk Technisch Instituut van Beveren, is die nadruk op theorie helemaal niet aangepast, zoals ze gevraagd hadden. "De zwaarte van de eindtermen blijft. Ik heb 1 verschil gezien: in het beroepsonderwijs gaat men van 2 vreemde talen naar 1 vreemde taal. Voor de rest heb ik niet zoveel gehoord waardoor het aantal lesuren in de basisvorming gaat verminderen."

Taalvaardige technicus

De Rop wil dat leerlingen net meer tijd kunnen spenderen aan die technische en praktijkvakken. "Ik zit met mijn school in een overlegplatform met bedrijven van de Waaslandhaven. Daar hoor je dat technologie almaar complexer wordt en dat we daar meer tijd moeten insteken. En dan gebeurt nu net het tegenovergestelde. We zullen echt wel tijd moeten steken in die aansturing van computergestuurde machines, die automatisaties. We moeten die technieken aan onze leerlingen kunnen uitleggen."

Natuurlijk is algemene vorming niet onbelangrijk. Ik zou het liefst hebben dat een technicus een probleem opgelost krijgt

Pascal De Rop, directeur van het Gemeentelijk Technisch Instituut van Beveren

Talen komen in dat geval op de tweede plaats, vindt De Rop. "Ik zou het liefst hebben dat een technicus een probleem opgelost krijgt. Natuurlijk is algemene vorming niet onbelangrijk. Ik ben blij dat we in die eindtermen ook inzetten op 21e eeuwse vaardigheden. Maar daarmee mag het technisch onderwijs niet in de problemen komen op vlak van technieken."

Beluister hier het gesprek met De Rop en Ooms in "De ochtend" op Radio 1:

"Aan de kant gezet"

Leen Ooms, die lesgeeft in het secundair kunstonderwijs in het Heilig Graf in Turnhout, zit met hetzelfde onbehaaglijke gevoel. Want ook daar gaan praktijkuren verloren aan algemene vakken. "Dat zorgt er ook voor dat onze leerlingen die doorstromen naar specifieke hogeschoolopleidingen soms de aansluiting missen. Ik denk dan aan de richting Muziek. Maar kinderen in het BSO vallen ook gewoon uit de boot. Zij krijgen een ander soort diploma, waardoor zij niet meer rechtstreeks toegang hebben tot het hoger onderwijs. Dat vinden wij gewoon niet kunnen."

(Lees verder onder de foto)

Dat er een nieuw, verplicht vak komt, "Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming", is op geen enkele manier een troost, zegt Ooms. "Dat is een samenraapsel van 4 verschillende componenten. Het artistieke is daar een vierde van. Dat komt neer op een goede tien lesuren op een heel jaar voor artistieke vorming. Dat is toch gewoon wraakroepend? Voor onze leerlingen is dat artistieke heel belangrijk. Creatief denken is mee de basis van het onderwijs en dat wordt hier gewoon aan de kant gezet. Wij voelen ons echt aan de kant gezet."

Creatief denken is mee de basis van het onderwijs en dat wordt hier gewoon aan de kant gezet

Leen Ooms, Heilig Graf Turnhout

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft overigens, als toegift aan het technische, beroeps- en kunstonderwijs, laten weten dat een praktijkcommissie de eindtermen na 1 schooljaar zal evalueren en bijstellen waar nodig. 

Krap

Intussen wordt er verwacht dat de eindtermen voor het derde middelbaar zijn omgezet in de praktijk tegen september 2021. Dat is erg krap, zegt De Rop. "Het is niet gemakkelijk om nu alles goed uit te rollen: we moeten nieuwe lessentabellen maken, programmaties goedkeuren, leerkrachten informeren, moeten ons bijscholen, cursussen maken, ... De tijd wordt wel heel kort."

Ooms is scherper: "Er is zoveel tijd uitgetrokken om die hele hervorming door te voeren en wij krijgen nu maar een paar maanden de tijd om dit grondig op poten te zetten. Dat is gewoon niet haalbaar. Dat krijg je niet voor elkaar. We gaan ongelooflijk ons best doen, maar het wordt gewoon moeilijk, zeker met corona er nog eens bovenop."

Meest gelezen