Videospeler inladen...

Gouverneur van Oost-Vlaanderen start infocampagne over het coronavaccin om twijfels errond weg te nemen

Vandaag lanceert de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een grootschalige campagne voor het coronavaccin. Er worden  video's gelanceerd waarin het Centrum voor Vaccinologie van het UZ Gent meer uitleg geeft over het vaccin. "Met deze campagne willen we inwoners beter informeren en motiveren om zich te laten vaccineren", zegt gouverneur Carina Van Cauter. Maar hoe bereid is de Oost-Vlaming vandaag om zich te laten vaccineren? VRT NWS ging op pad om met ze praten.

Vandaag lost de Provincie Oost-Vlaanderen een eerste informatievideo die haar inwoners meer uitleg moet geven over het coronavaccin. “Bijna onmiddellijk nadat de eerste positieve berichten over een corona-vaccin ons bereikten, volgden de vele vragen en twijfels van de bevolking”, zegt gouverneur Carina Van Cauter.

“Uit het jongste rapport van de motivatiebarometer van de UGent blijkt dat ondertussen 56 procent bereid is om zich te laten vaccineren. Dat is een hoopvol signaal, maar om groepsimmuniteit te bereiken, moet minstens 70% van de bevolking zich laten vaccineren. Daarom besloot ik, na overleg met de experten die me elke week adviseren, een informatiecampagne uit te werken. Als we de bevolking willen motiveren, dan moeten we hen immers correct en transparant informeren.”

Bekijk hieronder de getuigenissen uit Gent en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

De motivatiebarometer van de UGent

Veel mensen blijven met vragen zitten over het vaccin. Er zijn vooral veel twijfels over de snelle productie ervan en over de gevolgen op lange termijn. Professor Maarten Vansteekiste (Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Ugent) leidde het onderzoek rond de bereidheid om het vaccin in te nemen, en wijdt het wantrouwen vooral aan het tekort aan degelijke informatie.

"De komende weken is het vooral van belang om de mensen goed en duidelijk te informeren zodat er geen onjuiste verhalen meer circuleren. Het is heel goed dat er initiatieven ondernomen worden zoals de Provincie Oost-Vlaanderen nu doet. Het is niet de bedoeling dat we mensen gaan verleiden of om de tuin willen leiden om het vaccin te vertrouwen. Het gaat erom dat we de juiste degelijke informatie tot bij de mensen krijgen."

De grootste conclusie uit het onderzoek van professor Vansteenkiste is dat de vaccinatiebereidheid in de toekomst nog kan toenemen. "Vooral de huisartsen, apothekers en wetenschappelijke experten worden vertrouwd door de bevolking. Belangrijk is ook dat de groep van 56 procent aangeeft dat ze anderen willen overtuigen hetzelfde te doen. Volgens mij moeten we dus eerst de mensen vaccineren die daar zelf toe bereid zijn", zegt hij.

"Wanneer zij geen negatieve effecten ervaren van het vaccin, zullen zij op termijn voor een sneeuwbaleffect zorgen en ook anderen over de streep trekken", aldus motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. "Dat heeft tijd nodig, en we moeten mensen dus ook niet gaan verplichten. Anders krijgen we een omgekeerd effect. Eenieder moet zelf kunnen beslissen of die al dan niet klaar is om zich te vaccineren."

Videocampagne met prof. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent)

Carina Van Cauter, gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, lanceert vandaag een eerste informatievideo omtrent het coronavaccin. “Ik denk dat we allemaal beseffen dat vaccinatie de enige oplossing is om terug te keren naar ons normale leven”, zegt Van Cauter.

“We trachten de grootste twijfels en misverstanden over het vaccin weg te nemen én dat op een zeer toegankelijke manier. In een video van 120 seconden geeft professor Dr. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) in heldere taal een antwoord op veelgestelde vragen zoals: "Hoe werkt het vaccin en is het wel veilig?". De video wordt verspreid via de sociale media en de websites van de steden en gemeenten van Oost-Vlaanderen.

Bekijk hieronder het campagnefilmpje van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Grootste vragen en twijfels over het coronavaccin

Is het coronavaccin wél veilig, ondanks de snelle productie ervan?

Dat het vaccin in een recordtempo is ontwikkeld, zorgt bij sommigen voor een wantrouwen. Mensen kunnen maar moeilijk geloven dat de veiligheid ervan voldoende in de diepte in onderzocht. Toch moeten we stellen dat er, ondanks de hoge snelheid van de productie ervan, geen stappen zijn overgeslagen. "De snelheid is te danken aan de hoge prioriteit die aan de vaccins werd gegeven", zegt Geert Leroux-Roels, die als professor emeritus in de vaccinologie (UGent) betrokken is bij studies met experimentele coronavaccins.

"Wekelijks worden de bevindingen over de veiligheid van kandidaat-vaccins besproken met een artsenteam van de opdrachthouders van de studies die we uitvoeren. Zo’n hoge intensiteit van opvolging bij de ontwikkeling van vaccins is eigenlijk ongezien".

Welke bijwerkingen kunnen we verwachten?

Mensen maken zich soms ook zorgen over welke bijwerkingen het vaccin met zich mee zal brengen. "Een helder overzicht van welke bijwerkingen optreden en hoe vaak die voorkomen, is er vandaag nog niet. Voorlopig moeten we het doen met wat de farmabedrijven in persberichten melden. Daaruit blijkt dat na de prik voornamelijk hoofdpijn, koorts en vermoeidheid kunnen optreden", zegt Leroux-Roels.

Over het Pfizer- en BioNTech-vaccin is bekend dat het bij bijna 4 procent van de gevaccineerden vermoeidheid en bij 2 procent hoofdpijn veroorzaakt, en dat op een manier dat ze niet hun normale dagelijkse activiteiten kunnen doen. Maar het gaat niet om levensbedreigende neveneffecten. "De dag na de inenting zijn deze klachten meestal weer verdwenen", zegt Leroux-Roels. 

Hoe lang blijf ik beschermd als ik mij laat inenten?

Vaccinoloog Pierre Van Damme legt uit dat de resultaten van de proefpersonen die al in juli een vaccin kregen goed opgevolgd worden: “We zien na bijna 6 maanden dat ze lange tijd hun antilichamen bewaren en dat er een plateaufase van hun antilichamen is. Dus we schatten dat het vaccin minstens een jaar, maar wellicht langer bescherming zal bieden. We gaan de mensen blijven opvolgen om te kijken hoe lang het vaccin beschermt, maar voor een jaar zijn we gerust. Als we merken dat de werkzaamheid afneemt, dan moeten we zien dat we dan vaccins hebben om een herhalingsvaccinatie te geven.”

Meest gelezen