Lede bouwt nieuw dienstencentrum en seniorenflats 

De komende jaren wil de gemeente Lede een zorgsite uitbouwen op de site waar nu een woonzorgcentrum is. Dat rusthuis blijft er maar er komen 20 seniorenflats bij en een dienstencentrum. Dat moet ouderen toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen. Een voormalig rusthuis in de buurt wordt omgevormd tot multifunctioneel gebouw voor onder de andere kunstacademie en naschoolse opvang.

Lede heeft een plan klaar om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen en de kwaliteit van de woonzorgcentra nog te verbeteren. "Een gemeente moet meer inzetten op thuiszorg en mantelzorg. Daarom dit plan", zegt schepen Geertrui Van de Velde (CD&V). "Het woonzorgcentrum Markizaat zal opgenomen worden als deel van de buurt. In het nieuwe dienstencentrum zullen de bewoners van het rusthuis bijvoorbeeld activiteiten kunnen bijwonen. Het rusthuis, het dienstencentrum en de 20 nieuwe sociale seniorenflats zullen allemaal verbonden zijn met elkaar. Zo zou de keuken van het rusthuis bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden voor het sociaal restaurant van het dienstencentrum gehouden wordt." 

Lede zal in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek 20 seniorenflats bouwen om ouderen te helpen langer zelfstandig en betaalbaar te wonen. “Het OCMW kan daar bijspringen voor poets- en maaltijddiensten”, aldus de schepen.

Villa Letha

Aan de overkant van de straat van het Markizaat, staat een oud leegstaand rusthuis, Villa Letha. Dat moet een multifunctioneel gebouw worden waar de kunstacademie, de buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind in komen. 

De Leedse oppositie vindt het jammer dat er een stuk groen verdwijnt in het centrum van de gemeente. Maar, zegt de schepen, de zone is bestemd om er zaken van openbaar nut op te bouwen en errond is een parkzone, wat net goed is voor de senioren dat ze daarvan kunnen genieten. 

In 2022 starten de werken voor het dienstencentrum en de flats. De woonmaatschappij Denderstreek neemt de kosten van de flats op zich, 700.000 euro van zorgsite is voor rekening van gemeente, maar er komen 40 tot 60% subsidies voor.

kasto80

Meest gelezen