BELGA/LALMAND

Brugge betaalt hotels en B&B's een deel van hun taksen terug: "Ze hebben dan ook een zwaar jaar achter de rug"

Brugge gaat de uitbaters van hotels, B&B's en andere logies financieel steunen, omdat ze een rampjaar achter de rug hebben. De stad gaat de citytaks laten vallen voor de eerste 6 maanden van dit jaar. 

De citytaks is de taks die hoteluitbaters hun gasten laten betalen. Dat geld moeten ze dan doorstorten aan de stad, maar Brugge laat nu weten die som voor de eerste 6 maanden van het jaar terug te betalen, met een maximum van 2.000 euro. "De taks bedraagt normaal 2 euro per persoon", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem. "Dat betekent dat wie 100 overnachtingen had, 200 euro terugkrijgt. Wie 1.000 overnachtingen had, krijgt 2.000 euro steun. Maar ook logies die tot 3.000 gasten hadden, krijgen maar 2.000 euro weer." Ook bijna alle B&B's zullen hun citytaks, of een deel ervan, terugbetaald krijgen.

Brugge voorziet in totaal zo'n 300.000 euro om de uitbaters van de diverse logies terug te betalen. "Ze hebben dan ook een zwaar jaar achter de rug", verdedigt burgemeester Dirk De fauw. "De inkomsten van die bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van het buitenlands toerisme en dat is de voorbije maanden bijna volledig weggevallen. We hopen dat de ondersteuning het leed wat kan verzachten." 

Ook Vlaanderen steunt

De hoteluitbaters en andere ondernemers in het toerisme kregen vandaag trouwens nog meer positief nieuws, want ook de Vlaamse regering voorziet steun voor hen. Voor heel Vlaanderen gaat het om 30 miljoen euro. Het geld moet dienen voor investeringen bij de heropstart van hun zaak. 

"De ondernemers zullen een project kunnen indienen dat te maken heeft met informatisering, aanpassingen aan hun infrastructuur, ventilatie enzovoort", vertelt Sabien Lahaye-Battheu van het toerismebedrijf Westtoer. "Dus als men een bepaalde investering moet doen voor de heropstart, dan kan men steun aanvragen, dat zal gaan tot een bedrag van 200.000 euro." Het project heet "Levenslijn" en komt er op voorstel van Westtoer. 

Meest gelezen