Nieuwe covid-gezondheidsenquête: sociale en mentale gezondheid gaat achteruit, meer mensen willen zich laten vaccineren

Het gaat slechter met onze sociale en mentale gezondheid. Dat blijkt uit de vijfde COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano, een online bevraging waaraan zo'n 30.000 mensen deelnamen. 1 op de 5 geeft aan te kampen met depressieve gevoelens. Het aantal mensen dat zich zeker wil laten vaccineren neemt toe, tot 60 procent.

Sociale en mentale gezondheid

Uit de bevraging blijkt dat mensen duidelijk ontevredener zijn over hun sociale contacten dan bij de vorige editie in september. Dat hoeft niet te verbazen, want deze nieuwe enquête werd afgenomen tussen 3 en 11 december en intussen zijn de maatregelen een stuk strenger geworden.

  • 64% van de mensen van 18 jaar en ouder is ontevreden over zijn sociale contacten. In september was dat 34,5%.
  • 40% van de mensen voelt weinig sociale steun (30% in september)

Ook angst- en depressieve stoornissen zijn toegenomen en staan nu op respectievelijk 23% en 20%. Deze stoornissen worden vaker waargenomen dan in de onderzoeken in juni in september. Bij de toename van de angststoornissen lijkt er een verband met de evolutie van het aantal besmettingen. De depressieve gevoelens lijken dan weer verstrengingen of versoepelingen van de maatregelen te volgen.

Consumptiegedrag

  • Van diegenen die alcohol drinken, geeft 29% aan minder te consumeren en 20% meer. De overige helft van de gebruikers heeft zijn gedrag niet veranderd
  • Van de rokers zegt 39% meer te roken dan voor de crisis, terwijl 20% zegt minder te roken
  • Het aandeel druggebruikers dat meer drugs gebruikt, neemt toe (van 23,5% in april tot 34,5% in december)
  • 21% van de ondervraagde personen slikt slaap- of kalmeermiddelen, van wie 42% ermee is begonnen of zijn consumptie heeft verhoogd sinds de coronacrisis

Vaccinbereidheid

In de enquête geeft 60% aan gevaccineerd te willen worden wanneer het vaccin beschikbaar is. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van de vorige editie. 25% van de mensen twijfelt nog, 15% zegt niet gevaccineerd te willen worden.

De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren is het verlangen om terug te keren naar het normale leven. De belangrijkste redenen voor twijfel of weigering zijn mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn.

90% van de bevraagde personen is het ermee eens dat de gezondheidswerkers eerst aan bod moeten komen voor het vaccin, gevolgd door mensen die door ziekte of ouderdom een hoog risico lopen.

Bekijk hieronder de persconferentie over de coronacijfers, waarin ook de resultaten van de bevraging werden voorgesteld:

Meest gelezen