Foto: Belga

Quarantainecontrole door lokale politie pas voor volgend jaar

De quarantainecontrole door de lokale besturen kan pas ten vroegste in januari van start gaan. Het Vlaams Parlement keurde vorige week een decreet goed waardoor de lokale politie het naleven van de quarantaine kan controleren. Het is nog even wachten op het uitvoeringsbesluit - om het decreet in de praktijk om te zetten - dat er pas in de loop van januari komt. 

Tijdens het overlegcomité van vorige week vrijdag beslisten de verschillende regeringen van ons land om meer in te zetten op handhaving van regels in plaats van de regels te verstrengen. Vorige week woensdag keurde het Vlaams Parlement - in dezelfde lijn - al een decreet goed dat de lokale politie toelaat om te controleren of mensen hun quarantaine of zelfisolatie naleven. 

Ook wij willen dat de uitwisseling van die gegevens in regel is met de privacywetgeving

Nathalie Debast, woordvoerder VVSG

Maar dat zal wel pas voor januari 2021 zijn. Het decreet werd al goedgekeurd, maar het is nog even wachten op het uitvoeringsbesluit, dat het decreet in de praktijk omzet. Dat uitvoeringsbesluit moet nog langs de Raad van State en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens voor een verplicht advies. "Dat is goed want het gaat over de uitwisseling van gegevens van personen", klinkt het bij Nathalie Debast, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

"Ook wij willen dat de uitwisseling van die gegevens volledig in regel is met de privacywetgeving. Als dat in orde is, is het helemaal duidelijk hoe burgemeesters die gegevens kunnen krijgen en de controles kunnen laten uitvoeren", verduidelijkt Debast. Burgemeesters zouden namelijk de gegevens krijgen van iedereen in hun gemeente die besmet is of in verplichte quarantaine moet omdat die mogelijks besmet is. 

Sensibiliserend optreden

De VVSG vindt het een goede zaak dat burgemeesters die gegevens voortaan krijgen. "Heel wat steden en gemeenten waren daar al een lange tijd vragende partij voor", klinkt het bij Debast. 

Als mensen zich wetens en willens niet houden aan de verplichte quarantaine, kan de politie boetes uitdelen

Nathalie Debast, woordvoerder VVSG

"Het is daarbij niet de bedoeling om een heksenjacht te starten op mensen die in quarantaine moeten", zegt Debast. "Het is wel belangrijk dat ze weten wie er in hun gemeente besmet is of in quarantaine moet. Zo kunnen zij, als het nodig is, langsgaan bij die mensen en in eerste instantie sensibiliserend optreden. Pas als mensen zich wetens en willens niet houden aan de verplichte quarantaine, kan de politie boetes uitdelen."

Meest gelezen