Radio 2

Provincie Oost-Vlaanderen wil van afval nieuwe producten maken: "Zeep uit koffiegruis, bouwmateriaal uit gras en soep uit kaasresten" 

De provincie Oost-Vlaanderen pompt 90.000 euro in 3 bedrijven die afval als grondstof gebruiken om iets nieuws te maken. “Zo wordt de afvalberg kleiner en stimuleren we de duurzame economie”, zegt de provincie. De nieuwe subsidie moet bedrijven stimuleren om hier ook meer op in te zetten. 

Drie projecten in Oost-Vlaanderen krijgen elk de nieuwe subsidie van 30.000 euro: Kaffee Circulair uit Gent, Grasvezel uit Drongen/Hamme en Weisoep uit Berlare. “Er waren nog meer kandidaten, maar die voldeden niet helemaal aan de voorwaarden. Het gaat ook om een nieuwe subsidie, dus het is nog wat zoeken. Daarom zijn er nu nog maar 3 projecten die het geld krijgen. De volgende jaren kan dat groeien”, zegt eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen Kurt Moens (N-VA). 

Koffiegruis wordt zeep

‘Kaffee Circulair’ is één van de drie projecten die de nieuwe subsidie krijgen. Het gaat om een samenwerking tussen 7 bedrijven en instanties in Gent. Ze verzamelen koffiegruis bij bedrijven en horeca. Dat gruis gaan ze dan drogen en persen tot olie en koek. Met de olie kunnen ze zeep maken, en de perskoek kunnen ze gebruiken voor voedingstoepassingen, veevoeder, bodemverbeteraar of vulstof voor plaatmateriaal.  

Melkwei wordt weisoep

Melkwei is wat er overblijft bij het maken van kaas. Het is een vloeistof die nog veel voedingsstoffen bevat, maar meestal wordt weggegoten. Maar kaasmakerij de Zuivelarij uit Berlare en de Hogeschool Odisee willen dat vermijden. Ze willen het product gaan gebruiken in soepen. 

(Lees verder onder de foto)

avogel.be

Met het project ‘Weisoep’ willen ze verdere kennis opbouwen over de invloed van bijvoorbeeld druk, kooktijd en zuurtegraad op de smaak en de voedingswaarde van de weisoep. De subsidie van 30.000 euro zal hen helpen het onderzoek te betalen. 

Maaisel uit parken wordt vezelplaat

‘Glasvezel’ is de naam van het project waaraan het jonge bedrijf Releaf uit Drongen en maatwerkbedrijf Spoor 2 uit Hamme werken. Ze onderzoeken technieken om van maaisel bouwmaterialen te maken. “Nu wordt dat maaisel vooral gecomposteerd”, zegt Sander Lybaert van Releaf. “In bouwmaterialen worden heel veel vezeltjes gebruikt, die nu vooral van hout komen, en we gaan kijken of we uit die maaisels een vezel kunnen maken die ook geschikt is voor bijvoorbeeld vezelplaat, of voor andere circulaire bouwmaterialen. Om die vezels dan sterk genoeg te maken werken we met andere partners samen."

(Lees verder onder de foto)

Natuurpunt

Nu gaan we vooral maaisels uit parken bestuderen en bewerken. Maaisel van bermen zijn minder zuiver, omdat dat plastic, zand en steentjes kan bevatten. We werken samen met sociaal bedrijf Spoor 2 uit Hamme, dat ook aan landschapsbeheer doet. 

Momenteel zijn er al gesprekken met partijen die geïnteresseerd zijn in onze duurzame vezels, maar die stellen hoge eisen: de materialen moeten erg droog zijn, maar dat is technisch gezien niet zo gemakkelijk. We gaan dus droogtechnieken bestuderen om de maaisels te bewerken. We zijn blij met de subsidie. We kunnen het goed gebruiken voor onderzoek en opschaling. Die ontwikkeling is bezig, maar we denken toch dat we op een kantelpunt staan, en dat er toekomst in zit.

kasto80

Meest gelezen