Holsbekenaren beslissen mee over toekomstig uitzicht gemeente

De inwoners van Holsbeek kunnen mee nadenken over hoe hun gemeente er zal uitzien binnen 20, 30 of 40 jaar. Het gemeentebestuur heeft plannen om de vijf dorpskernen van de gemeente te vernieuwen en wil de inwoners daarbij betrekken. 

Het gemeentebestuur van Holsbeek gaat ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de vijf woonkernen van de gemeente. In die plannen worden richtlijnen aangegeven over hoe de dorpskernen in de toekomst zullen evolueren. Inwoners worden daarover geraadpleegd en Holsbekenaren kunnen zelf ook ideeën aanbrengen.

Huizen, winkels en groen

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) wil de inwoners betrekken bij de plannen: "Mensen kunnen hun mening geven over waar ruimte is voor wonen, voor gemeenschapsleven en horeca, voor handel ,… waar woningen wat dichter op mekaar mogen worden gebouwd, en waar ze meer groen tussen de huizen willen. "

We willen zoeken hoe de kernen en de hele gemeente, nog mooier en aantrekkelijker kunnen worden, en hoe het nog beter wonen kan worden in Holsbeek

Hans Eyssen, burgemeester Holsbeek

Het gemeentebestuur wil graag weten hoe de inwoners hun dorpskern ervaren, wat ze er fijn vinden en waar het beter kan. '"Holsbeek denkt mee" is de naam voor participatie in Holsbeek. Onder deze naam werkt ook het gloednieuwe online participatieplatform  www.holsbeekdenktmee.be .

Burgerparticipatie gebeurt al in veel gemeenten in Vlaams-Brabant, nu ook heel concreet in Holsbeek. Het schepencollege beslist uiteindelijk wel over de toekomstplannen.

Meest gelezen