Minister-president Jambon (N-VA) stelt digitaliseringsplan voor: "Betaalbaar internet voor iedereen is prioriteit" 

Digitalisering is belangrijker dan ooit. We leren, werken en kopen massaal online. En zelfs ons sociaal leven speelt zich digitaal af. Voor veel mensen is de digitalisering een logische stap maar een grote groep dreigt de boot te missen. De Vlaamse regering komt daarom met een hele hoop initiatieven om elke Vlaming digitaal mee te krijgen. Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt de plannen vandaag voor bij "De inspecteur" op Radio 2.

Voor veel mensen is digitalisering een evidente evolutie. Maar er is ook een grote groep die de boot dreigt te missen. De Vlaamse regering wil dat vermijden en voorziet heel wat projecten en extra budgetten om elke Vlaming mee te krijgen in het digitale verhaal. 

Minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt de plannen met de nodige trots voor bij De Inspecteur op Radio 2. Want naast minister-president is hij ook Vlaams minister van digitalisering en ICT. "We moeten absoluut vermijden dat er een nieuwe tweedeling in onze maatschappij komt. Van zij die wel digitaal mee zijn en zij die dat niet zijn." 

Digitale kennis is sterk verbonden met het inkomen  

In augustus 2020 publiceerde de Koning Boudewijnstichting de Barometer Digitale Inclusie. Die wil een overzicht brengen van de digitale ongelijkheid in ons land. De cijfers zijn ontluisterend. Uit het onderzoek, dat gevoerd werd door VUB-onderzoeker Ilse Mariën en Périne Brotcorne, blijkt dat er heel wat digitale ongelijkheid is en dat die sterk verbonden is met de financiële mogelijkheden die mensen hebben. Hoe lager de inkomens en het opleidingsniveau, hoe minder de digitale vaardigheden.

Maar liefst 40% van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting. 32% van die mensen heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% gebruikt geen internet. 

Uit de barometer destilleert de Vlaamse overheid drie grote doelen: 

  • Mensen met een laag inkomen moeten thuis internet krijgen. Dat is een prioriteit. Maar liefst 29% van de mensen met een inkomen onder de 1.200 euro heeft thuis geen internet.
  • De overheid moet inzetten op het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij de brede bevolking.
  • De digitale publieke diensten moeten gemakkelijker toegankelijk zijn.

Achterstand wordt op verschillende domeinen weggewerkt

Minister Jambon benadrukt dat de digitalisering op verschillende domeinen aangepakt wordt. "Heel veel van de collega's zijn op dit moment bezig rond digitalisering en de realisatie van een inclusieve samenleving. Het gaat dan over onderwijs maar ook over werk, inburgering en alles wat te maken heeft met  lokaal bestuur." 

Op het vlak van onderwijs zijn er al langer plannen om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een laptop te geven. "Er werden door collega Weyts al 12.500 computers verdeeld onder schoolgaande jongeren. Er wordt ook verder geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur van scholen." 

Op het vlak van werk wordt er actief ingezet om de digitale vaardigheden van werklozen en werkzoekenden bij te spijkeren. "De VDAB zal mensen actief opsporen en aanzetten om hun digitale kennis te vergroten. Die mensen worden dus actief bijgeschoold zodat ze ook jobs kunnen doen waarbij digitale vaardigheden belangrijk zijn." 

In het domein van bestuurszaken wordt er ingezet op het verder digitaliseren van de diensten van de Vlaamse overheid, met aandacht voor toegankelijkheid en gebruiksgemak. 

Kan internet niet goedkoper? 

Heel wat mensen geven aan dat ze wil internet willen maar dat ze het niet kunnen betalen. Minister Jambon begrijpt die kritiek. "Er zijn nu al internetproviders die initiatieven nemen om internet goedkoper aan te bieden. Ook als overheid willen we daar een rol in spelen. Via lokale besturen kunnen we mensen gaan detecteren die het internet moeilijk kunnen betalen." 

De minister ziet heil in de UiTPAS. Dat is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. "De UiTPAS wordt gratis ter beschikking gesteld en het is perfect mogelijk om mensen via die pas gratis toegang te geven tot publiekelijk internet." 

De gemeente zonder gemeentehuis 

Minister Jambon vindt het ook belangrijk dat elke burger op termijn zijn eigen burgerzaken zal kunnen regelen. "Het Vlaams burgerprofiel bestaat nu al. Er zijn ook al 65 gemeenten die het platform actief gebruiken. Het is de bedoeling dat tegen eind 2022 elke gemeente zo ver is." 

Als dat lukt, dan zal je als burger veel meer administratie van thuis uit kunnen regelen. "Je zal op de website van de gemeente op de knop 'mijn burgerprofiel' kunnen klikken. Via die weg kom je dan terecht bij alle overheidsdiensten: niet alleen zaken die je regelt op het lokale niveau maar ook dingen die Vlaams of zelfs Federaal geregeld worden. Elke dienst zou op één muisklik van je verwijderd moeten zijn." 

Maar het is niet omdat je dingen vanop afstand kan regelen dat je dat ook zal moeten doen. "We gaan de gemeentehuizen uiteraard niet afbreken of sluiten. De lokale diensten blijven ook fysiek bereikbaar. Je zal nog altijd naar het loket kunnen gaan." 

Er is op dat vlak nog veel werk aan de winkel maar Jambon gelooft dat iedereen er wel bij zal varen. "Het zal het leven voor elke Vlaming veel aangenamer maken. Mensen zullen ook sneller de dingen krijgen waar ze recht op hebben. Wij weten als overheid veel van je. We kunnen dankzij de digitalisering ook gemakkelijk achterhalen of je in aanmerking komt voor bepaalde premies en voordelen. Als je er recht op hebt, dan krijg je dat. Je zal het in de toekomst niet meer zelf moeten aanvragen.” 

Meest gelezen