Alle diensten van Pelt zitten volgend jaar in één gemeentehuis

In Pelt zijn de werken gestart voor de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt. Het vroegere gemeentehuis van Overpelt krijgt er een nieuwbouw bij, over een jaar moeten daar alle diensten van gemeente en OCMW samenzitten. Het oude gemeentehuis van Neerpelt wordt dan de centrale bibliotheek.

Bij de fusie van Neerpelt en Overpelt tot Pelt was afgesproken om de twee gemeentehuizen en twee OCMW-gebouwen op termijn samen te brengen op één plaats. Ondertussen waren de locaties van de administraties al gehalveerd en over ongeveer een jaar zullen alle diensten naar één plaats verhuizen. Langs de kant van de Dorpsstraat wordt een volledige nieuwbouw gezet waardoor de bestaande ruimte aan de Oude Markt zal verdubbelen. 

Het moet de samenwerking tussen alle diensten bevorderen en de dienstverlening efficiënter maken. Er komen extra ontvangstruimtes voor het publiek maar ook acht nieuwe vergaderlokalen. En de multifunctionele refter kan buiten de kantooruren door externe organisaties gebruikt worden. "We kiezen trouwens voor een brede dienstverlening. Zo zullen bijvoorbeeld diensten als Kempisch Tehuis en Welzijnsregio er ruimte krijgen om hun spreekuren te houden. En ook het nieuwe wijkkantoor van de politie wordt in het gemeentehuis ondergebracht", legt burgemeester Frank Smeets (CD&V) uit.

Nieuwe centrale bibliotheek

Het is de bedoeling dat alle diensten in de lente van 2022 naar Overpelt verhuizen. Het oude gemeentehuis aan het Kerkplein in Neerpelt wordt vanaf dan ook helemaal verbouwd en gemoderniseerd. "Daar wordt nadien de centrale bibliotheek in ondergebracht, daar zal ook de gemeenteraad vergaderen en zullen huwelijken en ontvangsten plaatsvinden. Vervolgens kunnen weer andere gebouwen een nieuwe functie krijgen of verkocht worden", aldus burgemeester Smeets. Die rekent erop dat tegen eind deze legislatuur heel de operatie achter de rug zal zijn.

Meest gelezen