Minister Verlinden wil pandemiewet in voorjaar voor parlement brengen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een ontwerp klaar voor een pandemiewet. Die moet een steviger juridisch kader bieden voor de maatregelen die nog tijdens deze of volgende pandemieën genomen zullen worden. En het parlement meer bij de zaak betrekken.

Sinds maart vorig jaar kreeg de bevolking al een resem coronamaatregelen over zich heen: het sluiten van de horeca en de winkels, beperking van de sociale contacten, een avondklok, ... Al die maatregelen werden grotendeels juridisch onderbouwd door ministeriële besluiten. Dat zijn in principe individuele besluiten van een minister waar het parlement geen zeg over heeft.

De voorbije maanden kwam daar vanuit de federale oppositie heel wat kritiek op. Zulke verregaande maatregelen hebben een steviger juridisch kader nodig, luidt het. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden benadrukt in een interview met het weekblad Knack echter dat de huidige maatregelen op basis van een aantal bestaande wetten zijn genomen, telkens na uitgebreid advies tot stand zijn gekomen en bijna allemaal door de Raad van State zijn goedgekeurd, toch het hoogste rechtscollege van het land (met uitzondering van de sluiting van de erediensten, die de Raad van State te vergaand vond).

Verregaande maatregelen zoals een avondklok hebben een steviger juridisch kader nodig dan een gewoon ministerieel besluit, vindt de federale oppositie. De nieuwe pandemiewet moet daaraan tegemoetkomen. (archieffoto: protest tegen de avondklok in Brussel)
Nicolas Maeterlinck

Toch voelde ook Verlinden de nood aan een pandemiewet, niet alleen voor de huidige pandemie, maar ook voor toekomstige pandemieën. "Volgens virologen en de Wereldgezondheidsorganisatie is deze pandemie mogelijk niet de laatste. Dan is het verstandig om een specifiek wetgevend kader te hebben", zegt Verlinden in Knack. Al wijst ze er op dat ook met zo'n wet advies gevraagd zal worden en met de deelstaten overlegd moet worden.

De inhoud van het wetsontwerp is vooralsnog onbekend. Verlinden laat wel al los dat er een lijst van maatregelen in opgenomen zal worden, "vergelijkbaar met de beperkingen die we vandaag kennen". Maar die lijst zal niet beperkend zijn, voegt ze eraan toe, want je weet nooit op voorhand welke maatregelen in welke fase van de pandemie nodig zullen zijn. Verlinden benadrukt ook dat de wet een "richtinggevend kader" zal zijn en het niet de bedoeling is om de fundamentele rechten en vrijheden buiten werking te stellen.

Wanneer de nieuwe wet van kracht zal zijn, is nog niet duidelijk. Verlinden stuurt haar ontwerp nu naar een werkgroep waarin verschillende kabinetten samenzitten. Het ontwerp wordt ook nog naar de Raad van State gestuurd vooraleer het uiteindelijk aan het parlement voorgelegd zal worden. Volgens de woordvoerder van de minister zou dat laatste nog in het voorjaar moeten gebeuren. Ook daar volgt dan eerst een inhoudelijk debat. Van de snelheid waarmee de wet door het parlement goedgekeurd zal/kan worden, zal afhangen of hij nog op de huidige pandemie van toepassing zal zijn.

Meest gelezen