Zwartpootwolbij (bron: Bernard Pasau, Natuurpunt).

Vier nieuwe wilde bijensoorten vonden hun weg naar ons land in 2020

In 2020 hebben 4 nieuwe bijensoorten de weg naar ons land gevonden. Dat zegt Natuurpunt. Het gaat om de tweecellige zandbij, twee soorten wolbijen en de zwartbuikbehangersbij.

De afgelopen jaren waren er al verschillende wilde bijensoorten neergestreken in ons land die van een warme en droge omgeving houden. Zo hebben de vierbandgroefbij en de driedoornige metselbij stilaan een plek veroverd in Vlaanderen. Voor de vierbandgroefbij (zie foto) is er zelfs sprake van een comeback want de soort stierf uit in 1953. 

Vierbandgroefbij (bron: M. Fritzsche, Natuurpunt).

De nieuwkomers

In 2020 waren de tweecellige zandbij (Andrena lagopus) en de zwartpootwolbij (Antidium septemspinosum) nieuw voor ons land. De tweecellige zandbij (foto) is op korte tijd tweemaal gespot in de provincie Namen. Daarom vermoeden waarnemers dat het een blijver kan worden. 

De zwartpootwolbij (hoofdfoto) nestelt in dood hout en verzamelt stuifmeel van heel wat verschillende plantensoorten. Natuurliefhebbers troffen de soort aan op de Friche Josaphat in Schaarbeek. Dat is een voormalig rangeerterrein van de NMBS met heel wat verwilderde natuur.  Een echte bijenhotspot, zegt Natuurpunt, met meer dan 120 bijensoorten. De organisatie vreest echter dat een bouwproject hier een einde aan kan maken.

Tweecellige zandbij,  bron Alain C., Natuurpunt

Op de valreep kwam er nog een tweede soort wolbij bij. De waarneming dateert al van juli 2019, maar de determinatie op basis van foto’s vond pas een goed jaar later plaats. Anthidium florentinum (foto) werd nog nooit eerder in België waargenomen en heeft voorlopig nog geen Nederlandse naam. Ook deze wolbij zocht de warmte van de grootstad, in dit geval in het Woluwepark in Brussel.

Vrouwtje van de Anthidium florentinum (bron: Bernard Pasau, Natuurpunt).

De laatste bijensoort is de zwartbuikbehangersbij (Megachile nigriventris, foto). Deze bijen danken hun naam aan de manier waarop de vrouwtjes hun nest inrichten. Ze knippen stukjes uit bladeren en behangen hiermee hun nest. In Frankrijk en Duitsland komen ze voor in heuvel- en berggebieden boven de vijfhonderd meter. Maar de soort is dus ook aan het afzakken naar lagere gebieden. 

Zwartbuikbehangersbij (bron: Gerda Van Hoovels, Natuurpunt).

Een veranderend klimaat  betekent in het algemeen dat er soorten zullen verdwijnen of vertrekken. Dat geldt ook voor de bij. Alleen is het moeilijker om het verdwijnen van soorten vast te stellen dan het verschijnen van nieuwe. Natuurpunt verwacht in ieder geval de komst van de Aziatische mortelbij (Megachile sculpturalis). Dat is een invasieve soort die oprukt vanuit Frankrijk. Maar het is niet duidelijk of dat dit jaar al zal gebeuren. Waakzaamheid is in ieder geval geboden, meent de organisatie: 33 procent van de bijensoorten in ons land is bedreigd, 12 procent is uitgestorven.

33 procent van de bijensoorten in ons land is bedreigd, 12 procent is uitgestorven

Natuurpunt

Meest gelezen