vrtnws

500 nieuwe sociale woningen in Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft een plan goedgekeurd voor de bouw en/of renovatie van 500 nieuwe sociale woningen.  Bedoeling is om de achterstand in het Brussels Gewest weg te werken. Dat is nodig. Momenteel staan er bijna 50.000 mensen op de wachtlijst.  

Met het nieuwe plan zullen 15.000 Brusselsaars een betaalbare woning kunnen krijgen. Maar eerst moeten die wel nog gebouwd of gerenoveerd worden. "Dat zal niet alleen via de gemeenten gebeuren, maar ook via privé-partners", zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD). "De kunst bij sociale huisvesting is dat het vrij snel moet gaan, maar toch zo kwalitatief mogelijk. We mogen de fouten die in het verleden zijn gebeurd, niet opnieuw maken. "

Huursubsidie tot 280 euro

15.000 mensen zullen op termijn dus al zeker zijn van een sociale woning. Maar daarmee is de wachtlijst met 49.000 Brusselaars nog lang niet weggewerkt. "Zeker nu in tijden van corona is het erg moeilijk voor sociaal zwakkeren om een betaalbare woning te vinden of te huren. Daarom gaan we de huursubsidie vereenvoudigen" gaat Gatz verder. Concreet zal die procedure voor een stuk automatisch gebeuren. Potentiële kandidaten krijgen een vooraf ingevuld formulier dat ze enkel nog moeten ondertekenen. Ruim 12.500 gezinnen komen zo in aanmerking voor een toelage, die kan variëren van 120 tot 280 euro.

Meest gelezen