Alexander Dumarey

Na de bestorming van het Capitool: hoe zit het met de beveiliging van ons parlement? En is dat al ooit aangevallen?

De bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool, veroorzaakt internationale verontwaardiging en bezorgdheid. In het federaal parlement bij ons worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Er is absoluut geen enkele reden toe", zegt militair commandant Axel Desfosses. Maar hoe werkt de beveiliging van het federaal parlement eigenlijk? 

Voor de duidelijkheid: er is op dit moment dus geen reden om de veiligheidsmaatregelen in de parlementen in ons land aan te scherpen. "We hebben geen schrik voor gewapende milities, omdat dat fenomeen hier eigenlijk niet bestaat", zegt militair commandant Axel Desfosses. Hij is het hoofd van de beveiliging in het "Paleis der Natie", de zetel van het Belgische parlement. Het beveiligingsteam van het parlement bestaat uit ongewapende veiligheidsagenten, politie, maar vooral uit militaire politie of de zogenaamde "militaire wacht".

Herbeluister hier het gesprek uit "De wereld vandaag" op Radio 1 en lees daaronder verder

Neutrale zone?

De beveiliging begint al ver buiten de parlementsmuren. In 1892 werd er een "neutrale zone" ingevoerd. Dat is een zone waar grote samenkomsten of manifestaties zijn verboden, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. De parlementsleden in alle rust laten werken, dat was en is de basisgedachte. "De zone omvat de wijken rond onder andere het Vlaamse en federale parlement", zegt commandant Desfosses. "Ze strekt zich uit tot over het Warandepark, tot en met de wijk rond het Koninklijk Paleis."

Het huidige hekwerk kwam er na 1920, na de enige keer dat ons parlement werd bestormd

Militair commandant Axel Desfosses

In de neutrale zone zorgt de politie (al dan niet zwaar bewapend) voor de orde, want het is publiek en openbaar domein. Binnen de parlementsmuren komt de militaire politie dan in actie. Een neutrale zone is niet uniek, ook in de Europese wijk en in andere landen bestaan er  "manifestatievrije zones".

Bekijk hier een video van de Kamer over de neutrale zone (en lees daaronder verder)

Binnen de muren

Het halfrond is tijdens een plenaire zitting voorbehouden aan de politiek zelf, aan de parlementsleden en de ministers. Ook bodes zijn toegelaten. "Maar dat is het", zegt militair commandant Desfosses. "De pers en bezoekers zitten op tribunes, en daar staat ook de gewapende militaire politie, voor mocht er iets mislopen."

Als je als bezoeker het parlement wil binnengaan, paseer je eerst een militaire politieagent. "Die doet een eerste "profiling", zonder je daarom aan te spreken", legt Desfosses uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Daarna wordt de identiteitskaart gescand en moeten de bezoekers en hun bagage door een scanner", gaat hij verder. "Uiteindelijk word je opgehaald door iemand van de dienst die je bezoekt, of door een gids. Je mag in het parlement niet zomaar zelf gaan rondlopen". Dit is natuurlijk het ideale scenario, als iedereen zich netjes aan de regels houdt. Niet meteen het scenario wat zich in het Capitool heeft afgespeeld dus.

Ons parlement is klein. Het is onmogelijk om met 30 mensen te manoeuvreren

Militair commandant Axel Desfosses

Klein en nauw

"Wij nemen pas extra maatregelen als we weten dat er een manifestatie of dreiging zit aan te komen", benadrukt Desfosses. "Wat die precies inhouden kan ik niet zeggen, maar er is nu geen enkele reden om extra maatregelen te nemen." Dat er binnenkort dus ook bij ons actievoerders op de deuren van het parlement staan te bonken, acht de commandant dus onwaarschijnlijk. 

 Sowieso is er ook een praktische barrière. "Het Capitool is veel groter dan ons parlementsgebouw. Het heeft grote toegangsdeuren, bij ons is het heel klein en nauw", zegt Desfosses. "Voor een groep van bijvoorbeeld 30 mensen is het onmogelijk om bij de ingang te manoeuvreren", gaat hij verder. "Misschien met een drietal mensen wel, maar dan moet je heel wat posten en deuren passeren. Je moet ook nog de trap vinden om naar boven te geraken, en weten of het naar links, rechts, achter of naar voor is."

In het eigenlijke halfrond is er niet zoiets als een noodknop. "Maar die is er wel aan de ingang. Als er iets misloopt, dan is er daar een systeem waardoor de metalen deuren dichtgaan", aldus de commandant. Ten slotte is er aan de buitenrand van het federaal parlement een zwart en hoog hekwerk. "Dat kwam er kort na de zomer van 1920, toen veteranen uit de Eerste Wereldoorlog het gebouw bestormden", vertelt Desfosses. "Het was de eerste keer dat het parlement werd bestormd. En laat ons hopen dat het ook de laatste keer was", besluit hij.

Herbekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal" over de beveiliging van het parlement

Videospeler inladen...

Meest gelezen