2016 Photothek

Centra voor Leren en Werken waarschuwen: nakende hervorming zal leiden tot meer jongeren die school zonder diploma verlaten

De Centra voor Leren en Werken die jongeren tussen 15 en 25 jaar een beroepsopleiding aanbieden, trekken aan de alarmbel. Vanaf volgend schooljaar worden zij mee opgenomen in het systeem van duaal leren, waarbij jongeren deels op school en deels op de werkvloer leren. Maar volgens de centra is dit systeem onvoldoende aangepast voor de meest kwetsbare jongeren. 

De Centra voor Leren en werken bieden hun leerlingen nu 1 dag algemene vorming en 1 dag een beroepsopleiding aan bijvoorbeeld voor schilder of kapper of slager. Bedoeling is dat de leerlingen de rest van de week de job leren op de werkvloer bijvoorbeeld in een beenhouwerij of kapperszaak. 

Onze leerlingen zijn vaak heel kwetsbaar en dragen al een hele rugzak met zich mee

Dirk De Roover, coördinator leren en werken, Sint-Jozef Geel

Vanaf september" inkantelen" in duaal leren

Vanaf volgend schooljaar moeten de Centra voor Leren en Werken inkantelen in het Duaal Leren. Dat is een nieuwe volwaardige leerlijn die leren op school combineert met leren op de werkvloer. Maar de Centra zijn erg bezorgd over die hervorming zoals ze nu voorligt.

“Wij werken nu met kleine groepen leerlingen, die vaak ook individueel worden begeleid met een traject op maat”, vertelt Dirk De Roover, coördinator van het centrum voor Leren en Werken  van Sint-Jozef Geel. In het Duaal Leren is die flexibiliteit niet mogelijk.”

En dat is geen goeie zaak voor onze leerlingen, die vaak heel kwetsbaar zijn en al een volle rugzak mee torsen, luidt het.

Geen geld om leerlingen voltijds les te geven

Nu voorziet de regering wel in een "aanloopfase" bijvoorbeeld om leerlingen die nog onvoldoende Nederlands kennen, extra Nederlands te geven, of leerlingen die nog niet “ arbeidsrijp” zijn te leren samenwerken of op tijd te komen. Op die manier worden de leerlingen voorbereid op duaal leren.

"Ook wij bieden deze zaken nu al aan voor een beperkt aantal van onze leerlingen", zegt De Roover. "Vanaf september moeten we dit voor alle leerlingen organiseren voor wie we geen werkplek hebben gevonden, voltijds onderwijs dus. Maar het probleem is dat we maar geld krijgen voor deeltijds onderwijs." 

Wij werken vaak met stage-overeenkomsten met een kringloopwinkel of een slager, dat zal niet meer kunnen

Geen getuigschrift meer

Nog een probleem is dat duaal leren enkel kan als leerlingen een arbeidsovereenkomst sluiten met een bedrijf. "Maar wij werken vaak met stage-overeenkomsten waarbij een jongere bijvoorbeeld in een kringloopwinkel leert rekken te vullen of bij een slager de job leert. Maar dat zal dus niet meer kunnen", zegt De Roover.

Meer algemene vorming

Ook de modernisering van het secundair onderwijs zal het voor onze leerlingen veel moeilijker maken om een diploma te halen, zegt De Roover. "Met de nieuwe eindtermen zullen we ook 10 uur algemene vorming moeten geven, en blijft er maar 5 uur beroepsopleiding over. En dat terwijl onze leerlingen vooral gemotiveerd worden door de praktijkvakken."

De Roover vreest dat een aantal leerlingen niet over die lat zullen geraken, niet zullen mogen doorstromen naar het duaal leren en dus zonder diploma de school zullen verlaten. 

De Centra voor Leren en werken hebben nu een open brief geschreven naar de ministers van werk en onderwijs , Hilde Crevits en Ben Weyts. Ze hebben ook een filmpje gemaakt met hun leerlingen waarin ze veel lawaai maken “om zich te laten horen”. Ze hopen dat de plannen alsnog worden bijgestuurd.

Meest gelezen