Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Inzameling maandverband en tampons voor mensen in armoede groot succes in Dendermonde: "Al 500 dozen ingezameld"

In Dendermonde is de inzameling van maandverbanden en tampons voor personen in armoede een groot succes. Eind november richtte een groep vriendinnen uit de stad de facebookgroep "Dendermonde tegen menstruatie-armoede" op. Intussen verzamelden ze al zo'n 500 dozen maandverband en tampons. Aan het einde van deze maand start de verdeling.

Eind november startte een groep vrouwen uit Dendermonde de facebookgroep “Dendermonde tegen menstruatie-armoede" op. De groep werd opgericht als reactie op een onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de 10 personen tussen 12 en 25 jaar soms geen geld heeft om maandverband en tampons te kopen. Initiatiefneemster Lies Knapen wil dat zulke zaken in ons land goedkoper worden en vroeg de stad tot actie over te gaan. Daar kwam in november weinig reactie op, maar intussen zit het stadsbestuur toch rond de tafel om mee na te denken over een structurele oplossing. 

Veel reactie

“We hebben de afgelopen weken veel reactie gekregen op onze facebookpagina”, vertelt Knapen. “Ik schat dat we ongeveer 500 verpakkingen hebben ingezameld. Dat gaat dan allemaal over schenkingen van mensen die thuis nog iets hadden liggen, of die het voor ons gekocht hebben in de supermarkt. We hebben intussen genoeg ingezameld om een aantal vzw’s van een voorraad te voorzien die zij dan kunnen verspreiden. Ondertussen krijgen we ook bijval van gemeenten buiten Dendermonde. We hebben de naam van onze facebookpagina daarom veranderd naar “Samen tegen Menstruatie-armoede”. 

12 inzamelpunten

Wie het project graag wil ondersteunen kan terecht bij 12 inzamelpunten in de omgeving van Dendermonde. “Op dit moment zijn de inzamelpunten gewoon de huizen van particulieren, maar we maken werk van andere inzamelpunten zoals supermarkten of openbare gebouwen. We hopen hier snel wat vooruitgang in te brengen”, zegt Knapen.

De facebookpagina “Samen tegen menstruatie-armoede” werkt voor het project samen met verschillende vzw’s uit de buurt die werken met mensen in armoede. “Zij weten wie ze moeten contacteren. We hopen dat we aan het einde van deze maand zoveel producten hebben ingezameld dat we 200 tot 250 personen kunnen helpen. Het is echt opvallend hoeveel mensen in Dendermonde deze producten niet zelf kunnen aanschaffen. We hopen dat we met deze inzameling een verschil kunnen maken.”

Structurele oplossing

Maar de initiatiefneemsters willen vooral een structurele verandering. “Menstruatie-armoede is een groot probleem dat we niet alleen willen oplossen met liefdadigheid en tijdelijke acties”, zegt Knapen. “We pleiten voor structurele veranderingen. We zijn dan ook in overleg met het lokale bestuur in de hoop dat er iets zal veranderen. We willen hen bewust maken van het probleem, zodat ze dat stuk van de armoedeproblematiek ook aanpakken.”

Toen de facebookgroep en de oproep ongeveer 2 maanden geleden gelanceerd werd, was er weinig interesse vanuit het stadsbestuur om in te gaan op de vraag. “De schepen die we hadden aangeschreven stond in de eerste plaats inderdaad weigerachtig tegenover het voorstel”, zegt Knapen nog. “Maar na overleg met enkele andere schepenen hebben we de nood toch kunnen duiden en hebben we de bereidheid gevonden om te bekijken wat er moet veranderen en hoe de stad daarin kan bijstaan. Er zijn nog geen concrete plannen, maar ze zijn er wel mee bezig.”

Lies Knapen wil vooral dat er een ruimer en toegankelijk aanbod van producten komt bij organisaties die al mensen in armoede bereiken. Daarnaast wil ze ook dat secundaire scholen producten kunnen aanbieden aan leerlingen die het moeilijk hebben. 

kasto80

Meest gelezen