Ophokplicht voor pluimvee mogelijk tot voorjaar van kracht, vogelgriep blijft circuleren bij wilde vogels

De ophokplicht voor pluimvee blijft in ons land mogelijk nog  het hele voorjaar verplicht, zowel voor professionele pluimveehouders als particulieren zegt het Federaal Voedselagenschap (FAVV). De ophokplicht was ingesteld omdat er eind november een uitbraak was van vogelgriep bij een aantal pluimveebedrijven. Daar is de situatie nu helemaal opgelost. Toch blijft het virus circuleren bij wilde vogels. Pluimvee moet dus zo veel mogelijk afgeschermd worden van wilde vogels en daarom blijft de ophokplicht voorlopig behouden.

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het erg ziekmakende vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Naast deze twee besmettingen, werd ook een besmetting met een ander, minder ziekmakend vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen). Het FAVV stelde meteen een ophokplicht in en legde ook allerlei beperkingen op voor het transport van pluimvee en eieren in een perimeter rond de getroffen houderijen.

Alle besmettingen zijn ondertussen weggewerkt en de situatie is onder controle gebracht. Het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.

Wilde vogels

Ondanks deze positieve evolutie blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land volgens het FAVV 20 gevallen van het sterk ziekmakende vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels . Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert.

De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft daarom nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

De volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Het FAVV blijft de situatie in België op de voet volgen en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.

Wat is dat vogelgriepvirus precies?

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het ziekmakend of pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Meest gelezen