Afvalproblematiek sociale appartementen Asse nog niet van de baan: "We ruimen het niet meer op"

In Asse is er nog geen oplossing voor de afvalproblematiek aan de parking van sociale appartementen in de Gasthuisstraat. Momenteel is de berg afvalzakken opgeruimd, maar de gemeente is het beu en wil het afval niet meer opruimen, omdat er maar geen oplossing komt van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia. Klopt niet, zegt Leen Deraedt van Providentia: "Wij ruimen het afval steeds op wanneer we een melding krijgen."

Het vuil van de bewoners blijft zich opstapelen aan de toegang tot de ondergrondse parking. Peter Verbiest (N-VA), schepen van onder meer Milieu en Afvalbeheer gaat ervan uit dat het vuil van de bewoners komt, maar merkt toch dat er anderen ook hun afval komen dumpen: “Heel wat van die zakken zijn dan nog niet eens conform de restafvalzakken waardoor afvalophalers ze ook niet meenemen tijdens hun ronde", zucht hij.

Als wij het niet opruimen blijkt Providentia de opruimkosten door te rekenen aan de bewoners

De gemeente Asse wil het vuil niet meer opruimen. Ze vindt het ook niet kunnen dat er bij de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia niets beweegt: "Onze Milieudienst stuurt de gemeenschapswachten ook langs om GAS-boetes te laten opstellen aan het adres van Providentia", zegt Verbiest.  "Maar als wij het niet opruimen dan blijkt Providentia de opruimkosten door te rekenen aan de bewoners. Ook dat lijkt mij geen geschikte oplossing."

Verbiest zegt dat het probleem structureel aangepakt moet worden. De gemeente wil daarbij helpen, maar Providentia moet het voortouw nemen. Volgens Verbiest zijn er mogelijkheden genoeg. Zo kan de huisvestingsmaatschappij de bewoners begeleiden of er kunnen camera's komen om de sluikstorters te op heterdaad te betrappen. 

Wij mogen juridisch gezien de kosten van de opruiming niet doorrekenen aan de bewoners

Leen Deraedt, Providentia

"Net na de kerstvakantie hebben we inderdaad een melding gekregen van vuil dat zich opstapelde, en we hebben dat opgeruimd", zegt Leen Deraedt  van Providentia. "Omdat de firma die daarvoor aangesteld was niet zo snel kon reageren, hebben onze techniekers dat voor de zoveelste keer gedaan." Dat de kosten daarvoor doorgerekend worden aan de bewoners klopt niet: "Wij mogen juridisch gezien die kosten niet doorrekenen aan de bewoners", zegt Deraedt. "En het is Providentia die dat altijd opruimt. Het zou kunnen dat de gemeente af en toe eens langskomt, maar wij ruimen het op wanneer we er melding van krijgen." 

De Raedt zegt verder dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is die moet genomen worden. "Een gemeente, een communale of een OCMW heeft hier ook een rol in te spelen. We zijn een huisvestingsmaatschappij, aan begeleiding doen wij niet, wel aan basis begeleidingstaken als huisvesting en ondersteuning, en wij informeren ook."

Meest gelezen