Belga Image

Moeders Voor Moeders veroordeeld wegens discriminatie: vrouwen met hoofddoek moeten toegang kunnen krijgen tot alle hulpverlening

De vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout is veroordeeld voor discriminatie door de rechtbank van eerste aanleg, omdat ze moeders met een islamitische hoofddoek alleen maar toelaat en hulp geeft in de inkomhal, en niet in de rest van het gebouw, als ze hun hoofddoek niet afnemen. De vzw voerde naar eigen zeggen een hoofddoekenverbod in, omdat sommige moeders zich niet op hun gemak zouden voelen, als er vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn. Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt, ging in overleg met de vzw, maar stapte uiteindelijk naar de rechter. Moeders voor Moeders moet nu haar reglement aanpassen en het hoofddoekenverbod afschaffen. Ze moeten een dwangsom betalen van 500 euro per keer dat een overtreding vastgesteld wordt. De vzw wil nog niet reageren en overlegt nog met haar advocaat. 

Unia is tevreden met de uitspraak van de rechter. Gesprekken met vzw Moeders voor Moeders over het hoofddoekenverbod bleven zonder resultaat. Daarom stapte Unia naar de rechter. Die oordeelde nu dat Moeders voor Moeders discrimineert op basis van geloof, omdat het hulpbehoevende moeders met een islamitische hoofddoek alleen maar toelaat en helpt in de inkomhal en zo uitsluit van de volledige dienstverlening van Moeders voor Moeders. Als ze van alle diensten gebruik willen maken, dan moeten ze hun hoofddoek afnemen.

De vzw voerde aan dat ze een hoofddoekenverbod invoerde, om een thuisgevoel te creëren voor moeders die zich niet op hun gemak voelen in de buurt van vrouwen met een hoofddoek. Volgens de rechter gaat de vzw er zo van uit dat sommige moeders islamofobe gevoelens hebben. Zulke discriminerende en islamofobe beweegredenen kunnen nooit discriminatie rechtvaardigen.  Het kan volgens de rechter niet dat islamitische moeders een stuk van hun thuisgevoel moeten afgeven, om het thuisgevoel van anderen te garanderen.

Dwangsommen van 500 euro

Moeders voor Moeders wordt nu verplicht om haar reglement aan te passen en hulpbehoevende moeders die een islamitische hoofddoek dragen toegang te geven tot alle hulp. Per keer dat er een overtreding wordt vastgesteld moet er een dwangsom van 500 euro betaald worden. 

De vzw Moeders voor Moeders is gevestigd in Borgerhout en biedt hulp aan moeders en alleenstaande vaders in nood. Ze delen voedselpakketten uit, maar ook kleding, speelgoed en verzorgingsproducten en -materiaal. Daarnaast is er onder meer ook een cafetaria en kan er een arts geraadpleegd worden. De vzw is ook bekend voor haar vondelingenschuif. 

Aan hulpbehoevende moeders die een islamitische hoofddoek dragen, werd gevraagd om de hoofddoek af te doen wanneer ze binnen wilden komen. Wie dat niet wou, kon alleen hulppakketten krijgen in de inkomhal en kon dus geen gebruik maken van andere voorzieningen. Ook begeleiders en vrijwilligers moesten hun hoofddoek afnemen om binnen te komen. 

Meest gelezen