Probleemwolven kunnen voortaan geschoten worden, maar onder zeer strikte voorwaarden

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft vandaag een 'wolvenprotocol' goedgekeurd. Daarin staan 4 situaties opgesomd waarbij een wolf als een probleemwolf wordt bestempeld en dus moet verwijderd worden uit de natuur. De minister benadrukt dat de wolvenroedel die nu in Limburg leeft, wel geregeld voor probleemsituaties zorgt, maar daardoor nog geen probleemwolven zijn. 

Wolven die overdag in een veld nabij een woning gefilmd worden, wolven die zich voeden met schapen of die een landbouwstal binnendringen, ... het zijn voorbeelden van probleemsituaties die evenwel te maken hebben met natuurlijk gedrag van de wolf. "En dat kan je maar proberen te voorkomen door weiden met vee op de juiste en veilige manier af te schermen. Veehouders kunnen daarvoor nog altijd subsidies krijgen en ik blijf hen oproepen om daar gebruik van te maken," benadrukt minister Demir. Maar er was wel nood aan duidelijkheid rond problematisch gedrag van een wolf dat toelaat om wel in te grijpen. Dus werd nagegaan hoe ze in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden met zulke situaties omgaan. Vervolgens stelde het Agentschap voor Natuur en Bos na overleg met landbouw-, jagers- en natuurverenigingen een Vlaams interventieprotocol op.

Wanneer heb je een probleemwolf?

"We spreken van een probleemwolf als het gaat om een hybride (een kruising tussen wolf en hond), als de wolf geregeld mensen bewust en niet toevallig dicht benadert, een wolf die meermaals goed beschermd vee aanvalt en een wolf die zich systematisch richt op het doden van honden op een erf of binnen een omheining. In al die gevallen is het aan de minister om na advies van het Agentschap Natuur en Bos en het INBO een beslissing te nemen over het verwijderen van de wolf uit de natuur," aldus Zuhal Demir.

Het protocol wordt ook geregeld geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, voorvallen en de informatie die via alle kanalen binnenkomt. Maar hoe dan ook, ziet het er op dit moment niet naar uit dat Noëlla en August zich over hun eigen veiligheid en die van de resterende Daltons moeten zorgen maken.

Meest gelezen