PS-voorzitter Magnette: "Geen Brusselse kilometerheffing voor 2024"

De slimme kilometerheffing, de "stadstol", die het Brussels gewest wil invoeren, komt er niet voor 2024. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnette in de kranten L'Echo  en De Tijd. Volgens Magnette wordt de heffing pas in de volgende legislatuur doorgevoerd. "Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is. We hebben dus tijd." 

Begin december sloot de Brusselse regering, onder leiding van minister-president Rudi Vervoort (PS), een akkoord over de Brusselse kilometerheffing, SmartMove. Die zou, na overleg met de andere gewesten, vanaf 2022 worden ingevoerd. Grote promotor van het plan is de Brusselse minister Elke Van den Brandt (Groen), maar al snel kwamen er dissidente geluiden van de Brussels PS-afdeling. 

Ook in Vlaanderen en Wallonië stak een storm van kritiek op. De kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, maar niet voor de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië. Magnette zegt nu dat het niet het doel is om de lage inkomens te raken of mensen die zich met niet veel anders dan met de auto kunnen verplaatsen. "Er is dus een lange voorbereidingsperiode nodig opdat iedereen zich kan aanpassen."

Verdeeldheid binnen de PS

Van den Brandt wil voorlopig niet reageren op de uitspraak van Magnette. Volgens haar gaat het om een probleem binnen de PS en staat de PS binnen de Brusselse regering achter de invoering van de kilometerheffing. Open VLD heeft ook een probleem met de kilometerheffing. De partij heeft met Sven Gatz een minister in de Brusselse regering die de heffing wil invoeren, maar dat botst met het standpunt van de partij in de Vlaamse regering die het over een stadstol heeft. 

De Brusselse minister-president Vervoort zegt intussen dat de gesprekken over de slimme kilometerheffing voortgaan. "De Brusselse regering heeft een project ingediend voor deze legislatuur en dat is opgenomen in het Brusselse regeerakkoord. In december heeft de Brusselse regering een model voorgesteld dat ter overleg zou worden voorgelegd. Na een vergadering van het Overlegcomité werd het Brussels Gewest gevraagd een werkmodel in te dienen om die gesprekken aan te vatten. Einde maart zal een eerste evaluatie worden gemaakt", aldus Vervoort.

Meest gelezen