Jonas Hamers / ImageGlobe

Meer vergelijkingsmogelijkheden voor mensen met zonnepanelen

Vanaf dit jaar moeten mensen die zonnepanelen op hun dak leggen, twee contracten afsluiten: één voor de stroom die ze aankopen en één voor de stroom die ze verkopen. Voorlopig zijn er vijf leveranciers die die "dubbele contracten" aanbieden. Hun tarieven zijn nu ook verwerkt in de V-test, de prijsvergelijker van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Het is één van de opvallendste wijzigingen in het energielandschap dit jaar. Sinds begin dit jaar kunnen mensen die zonnepanelen plaatsen, niet meer genieten van het regime van de zogenaamde "terugdraaiende teller". (Mensen die al zonnepanelen hébben, kunnen dat wel nog.) Dat regime is een financieel gunstige verrekening van de eigen stroomproductie.

Adieu terugdraaiende teller

Wie zelf stroom produceert met zijn zonnepanelen,  verbruikt die niet allemaal meteen zelf. De meeste producenten hebben op bepaalde momenten stroom op overschot en die zetten ze dan terug op het net. Vroeger werd die stroom die ze op het net zetten, simpelweg afgetrokken van de stroom die ze sowieso ook nog moeten aankopen.  Dat is, kort gezegd, het principe van de terugdraaiende teller.

Sinds begin dit jaar werkt het anders. Wie nu nog zonnepanelen plaatst, krijgt meteen ook een digitale meter en die registreert de stroom die op het net wordt gezet apart van de stroom die afgenomen wordt van het net. Voor die beide operaties moet een contract worden afgesloten met een elektriciteitsleverancier: één voor de elektriciteit die de leverancier verkoopt en één voor de elektriciteit die de leverancier afneemt. Dat tweede wordt een terugleveringscontract genoemd.

Keuze uit vijf leveranciers

Tot nu toe zijn er vijf leveranciers die deze terugleveringscontracten aanbieden: Bolt, Eneco, Engie, Lampiris en Luminus. Hun tarieven voor zowel verkoop als aankoop van elektriciteit, kunnen voortaan ook vergeleken worden via de V-test, de prijsvergelijker van de Vreg.

Sommigen bieden meerdere contracten aan want alles samen zijn er 15 verschillende terugleveringscontracten voor particulieren: 6 met vaste en 9 met variabele prijs. Dat is veel minder dan het aantal contracten voor wie elektriciteit wil aankopen: daar zijn het er 68.

 Opvallend is ook dat de huidige aanbieders van terugleveringscontracten allemaal als voorwaarde stellen dat je ook bij hen elektriciteit afneemt. Nochtans is het wettelijk voorzien dat je bij twee verschillende leveranciers een elektriciteitscontract kan afsluiten: in principe kun je bij stroomleverancier A elektriciteit aankopen en dan je eigen elektriciteit verkopen aan stroomleverancier B. Maar door de voorwaarden die de leveranciers zelf stellen, blijft dit voorlopig dode letter.

Weldra (?) bij uw leverancier: dynamische contracten

Overigens komen er in de toekomst nog andere elektriciteitscontracten op de markt: de dynamische contracten. Daarbij wordt het deel van de factuur dat rechtstreeks met het stroomverbruik te maken heeft (en dus niet met taksen en heffingen) per uur verrekend, aan de prijs van dat uur.

De prijs van elektriciteit schommelt namelijk in de loop van de dag, afhankelijk van vraag en aanbod. "Door het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden, kunnen dergelijke contracten lonen voor de klant", aldus de Vreg, die de komst van die contracten aankondigt.

Voorlopig zijn er nog geen leveranciers die deze dynamische contracten aanbieden maar verschillende van hen zouden in de loop van dit jaar wel met dergelijke contracten komen.  

Meest gelezen