Videospeler inladen...

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD): "Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele rechter"

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil artikel 150 van de Grondwet laten aanpassen zodat aanzetten tot haat en geweld op sociale media - wat ook onder die categorie valt - niet door een hof van assisen, maar door een correctionele rechtbank worden behandeld. In de praktijk blijven drukpersmisdrijven vaak onbestraft omdat men zich ervoor hoedt de zware assisenprocedure in te zetten. Hij lanceert zijn voorstel naar aanleiding van de beslissing van sociale media om de Amerikaanse president Trump van hun platform te bannen.

"Artikel 150 van de Grondwet zegt dat drukpersmisdrijven voor assisen moeten worden berecht", licht Van Quickenborne toe in "De afspraak". "Dat was oorspronkelijk bedoeld om de pers te beschermen tegen de almacht van de politiek." Het volk dat zich via een assisenjury als het ware uitspreekt over de persvrijheid, met andere woorden.

Wat wij willen doen, is straffeloosheid tegengaan

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

Later heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een drukpersmisdrijf eveneens slaat op elke opinie die bijvoorbeeld via de sociale media wordt geuit. Aanzetten tot geweld is in elk geval strafbaar, maar in de praktijk blijft het vaak onbestraft omdat men een zware procedure voor het hof van assisen ontziet. "Dat betekent dat men dat soort uitspraken kan doen zonder bestraft te worden", aldus Van Quickenborne.

"Wat wij willen doen, is straffeloosheid tegengaan. We zien in de feiten dat hate speech niet vervolgd wordt. Dus zeggen: pas artikel 150 aan en zorg ervoor dat de correctionele rechtbank dat soort feiten kan beoordelen", aldus de minister van Justitie. Zijn voorstel kán, want artikel 150 van de Grondwet is voor herziening vatbaar verklaard. De regering moet alleen een 2/3-meerderheid voor haar voorstel zien te winnen. Van Quickenborne schat dat hij zijn voorstel er dit jaar nog door krijgt.

Dit is geen bijkomende beperking van de vrijheid van meningsuiting

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

"Voor alle duidelijkheid: dit is geen bijkomende beperking van de vrijheid van meningsuiting", zegt Van Quickenborne. "Maar er zijn een aantal grenzen getrokken in de wetten, en dan vind ik dat dit ook effectief moet worden vervolgd.

"In het parlement kan een politicus alles zeggen", aldus de minister. Maar buiten het parlement, en dus bijvoorbeeld op Twitter, is dat volgens hem anders. "Gelukkig hebben we de rechtspraak, de derde macht die zich daarover in alle onafhankelijkheid moet over uitspreken."

Toch zijn het de politici die de wetten maken. "Het moet gaan over aanzetten, over oppoken. Het moet bewust gebeuren", zegt Van Quickenborne. "Als minister van Justitie is het niet aan mij om over elke individuele zaak te oordelen." Hij schetst wel een grens: "U kunt bijvoorbeeld gerust betogen tegen de komst van een asielcentrum, maar wat u niet kunt doen, is woorden gebruiken die mensen aanzetten om dat asielcentrum in brand te steken."

Meest gelezen