64 procent meer fietsers in Brussels Gewest in 2020

Het aantal fietsers in Brussel is vorig jaar met maar liefst 64 procent toegenomen. Dat is veel meer dan de vroegere gemiddelde jaarlijkse stijging van 13 procent. Oorzaken zijn het betere weer, maar uiteraard vooral ook de coronacrisis, waardoor mensen minder het openbaar vervoer namen. Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wil dat succes verder uitbouwen.

40 kilometer extra tijdelijke fietspaden zijn er vorig jaar in het Brussels Gewest aangelegd. Ze moesten de Brusselaar en de pendelaar uitnodigen om tijdens de coronacrisis te kiezen voor de fiets als transportmiddel. Het openbaar vervoer schrikte de mensen af, uit vrees voor besmettingen. En uiteraard zorgde ook het telewerk voor veel meer korte verplaatsingen. 

"Twee derde van alle verplaatsingen in Brussel bedraagt minder dan 5 kilometer", zegt Elke Van den Brandt. "En daarvoor is de fiets het ideale instrument. Zo wordt de druk van het autoverkeer ook verlaagd en krijgen we zowel voor beide vervoermiddelen als voor het openbaar vervoer een betere doorstroming."

Veiligheid voorop

Toch is het doel nog niet bereikt. "Als belangrijkste reden om de fiets niet te gebruiken, wordt altijd het gebrek aan veilige infrastructuur aangestipt. Daar moeten we verder aan werken om het succes van het fietsen in Brussel te bestendigen.", zo argumenteert Van den Brandt. "Want als we vergelijken met andere steden van dezelfde grootte, klimaat en een gelijkaardig reliëf hinken we nog altijd achterop. Amper 6 procent van de Brusselaars fietst. Doelstelling van deze regering is dat aantal te verdubbelen."

"We moeten in eerste instantie inzetten op de veiligheid, maar ook op acties tegen fietsdiefstal en gewoon het leren fietsen", zegt Van den Brandt. "Dus laten we die tijdelijke coronapaden verduurzamen en het fietsen verder promoten."

Cijfers zeggen veel

Corona heeft het fietsen ongetwijfeld een serieuze boost gegeven. Maar ook het weer hielp. We kenden een milde winter en dat weerspiegelt zich al in een forse stijging van het aantal fietsers in het voorjaar. In januari 2020 noteerden de meetpalen meer dan een verdubbeling van het aantal fietsritten. Tijdens de eerste lockdown steeg het aantal fietsers om daarna in mei en juni een piek te bereiken met meer dan 420 000 fietsritten per maand. In de zomer bleef dat aantal behoorlijk op peil. Maar in het najaar zien we toch weer een geleidelijke vermindering, al ligt hun aantal toch nog beduidend boven het gemiddelde van 2019.  

Meest gelezen