Gent wil dat fietsers en voetgangers zich veiliger voelen tijdens straatwerken 

Gent wil een nieuw en strenger werfreglement invoeren bij straatwerken. Dat moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veiliger langs de werken kunnen passeren. Nutsmaatschappijen plaatsen soms verkeersborden zodat de fietsers en voetgangers op de weg moeten en dat veroorzaakt onveilige situaties. Voor de stad kan dat niet meer, de nutsmaatschappijen moeten zich houden aan nieuwe regels.

Voor schepen Filip Watteeuw (Groen) moet de veiligheid tijdens de werken weer primeren. “Als een trottoir wordt opgebroken, dan plaatsen de nutsmaatschappijen te pas en te onpas verkeersborden, zoals “Fietsers afstappen”. Maar dat kan niet meer. Ze moeten zelf zorgen dat het voor iedereen veilig genoeg is. Dat wil zeggen dat fietsers en voetgangers niet zomaar op straat gestuurd worden.”

Jaarlijks duizenden werven in Gent

In Gent zijn er jaarlijks duizenden werven. Dat kan gaan van riolering tot straatverlichting of verdeling van gas en elektriciteit. Die werken kunnen hinder veroorzaken. Er is al een Vlaamse wet waar de nutsmaatschappijen zich aan moeten houden. Maar Gent gaat nog een stap verder. Zo mogen er op het trottoir geen verkeersborden meer komen. Volgens Filip Watteeuw moet er altijd 1,2 meter worden vrijgehouden voor voetgangers en 1 meter voor fietsers. De nutsbedrijven zijn op de hoogte en hebben beloofd zich aan de nieuwe werfregels te houden.

Ook de handelaars moeten beter op de hoogte gebracht worden

Dergelijke nutswerken gebeuren vaak ook voor de deur van handelaars. “Voor hen is het belangrijk dat zij op tijd verwittigd worden van de werken. Dat betekent dat zij minstens vijf dagen op voorhand moeten weten welke werken er gepland staan. Dat geeft hen de tijd om hun klanten te verwittigen of de nodige voorzieningen te nemen”, zegt schepen Watteeuw nog. 

Controle?

Stadsdiensten gaan een oogje in het zeil houden om te kijken of het nieuwe reglement goed wordt opgevolgd. “Is dat niet het geval, dan krijgen de nutsmaatschappijen een verwittiging. Blijven ze hardnekkig de regels aan hun laars lappen, dan kan hun jaartoelage geschrapt worden. Het reglement moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als dat is goedgekeurd, gaat het in vanaf april”, aldus nog Filip Watteeuw

Meest gelezen