PRE

Moet je in quarantaine na een reis? Je burgemeester zal dat weten, "maar heksenjacht is niet de bedoeling"

Vanaf vandaag weet je gemeente of stad wanneer je in quarantaine moet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zij krijgen vanaf nu gegevens over alle teruggekeerde reizigers in hun gemeente. Dat decreet is half december al goedgekeurd door het Vlaams Parlement, maar wordt pas vandaag omgezet in de praktijk. 

Met de gegevens kunnen de gemeentes reizigers die terugkeren uit een rode zone strikter opvolgen. Roeselare wil nu duidelijk afbakenen wat de stad wel en niet kan doen. Burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) zegt dat in zijn stad al mensen actief waren om quarantaines op te volgen.

Maar hij wil duidelijke juridische criteria uitwerken om er geen heksenjacht van te maken: “Wij werkten al sinds vorig jaar met quarantainecoaches om de mensen gericht op te volgen. Maar ook daar is het niet de bedoeling dat een burgemeester zomaar de politie op pad stuurt om te controleren. Integendeel, dat is het laatste deel van de schakel. Wij gaan nu samen met de gemeenten van de regio Midden-West-Vlaanderen en onze politiezone RIHO een aantal criteria moeten uitwerken om te vermijden dat we in een politieregime terechtkomen”, zegt Declercq.

Geen klopjacht in Aalst

In Aalst zijn ze volledig voorbereid, zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). “We zullen op een goede manier omgaan met de gegevens die we krijgen van de overheid. We doen er alles aan om de privacy maximaal te respecteren”, zegt D’Haese. “Ik garandeer dat het zeker geen klopjacht wordt, maar mensen riskeren met asociaal gedrag wel een boete te krijgen als ze de quarantaineplicht niet nakomen.”

Sommige gemeenten wachten

Er zijn ook gemeenten die er vandaag nog niet mee beginnen. In Brussel wachten de lokale besturen op federale richtlijnen. De burgemeester van Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), bijvoorbeeld, zegt dat hij donderdag zal overleggen met enkele federale diensten.

Leuven overlegt vandaag nog hoe ze de quarantaineplicht zullen handhaven op basis van dit wettelijke kader. Zij laten weten dat zij in het verleden wel al de mensen sensibiliseerden die in quarantaine moesten en dat ze ook praktische hulp aanbieden, zoals boodschappen doen bijvoorbeeld.

VVSG: "Gemeenten moeten eerst protocol afsluiten"

Gemeenten krijgen niet automatisch toegang tot de gegevens van inwoners die in quarantaine moeten. Dat zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in De Ochtend. "Het gaat hier om zeer individuele gegevens, daar moet zeer nauwgezet mee omgegaan worden. Er wordt door de gemeenten die in dit systeem willen stappen eerst een protocol afgesloten met het agentschap Zorg en Gezondheid." Zodra er een akkoord is tussen een gemeente en het agentschap, worden de gegevens doorgegeven. 

Het is hoe dan ook niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren op mensen in quarantaine, zegt Debast. "Men heeft al heel wat contacten op gemeentelijk niveau, men contacteert mensen nu al, vraagt hoe het met hen gaat en of ze hulp nodig hebben, dit geldt nu als een stok achter de deur voor mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen."

Meest gelezen