Project Walden in Blanden gestart: "Wouden, akkers en landschappen langs de Dijlevallei ecologisch laten netwerken"

Eind december keurde de Vlaamse regering het strategisch project Walden goed. Het project moet het gebied tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer verbinden. 

Het project is een initiatief van de gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem, de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos, en wil de verschillende Brabantse wouden en valleien met elkaar verbinden. Om dat te realiseren, moeten de wouden worden aangepakt door het versterken van bos en natuur, zullen er belangrijke verbindingen in de open ruimte gemaakt worden, onthaalpoorten ingericht worden, en de landbouw op het landbouwplateau versterkt worden.

Door het project, kunnen de vier bosrijke gemeenten Oud-Heverlee, Bertem, Huldenberg en Leuven onder meer toeristisch aantrekkelijker worden, maar ook klimaatrobuuster en landschappelijk authentieker: "Knelpunten voor bos en natuur worden weggewerkt, zoals weekendchaletzones, verlaten en verontreinigd bedrijventerrein, verstedelijking van de Voervallei en er komen herbestemmingen van de groeves en zonevreemd bos”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos.

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) keurde het voorstel eind december goed en kende daarvoor een subsidie van 300.000 euro toe.

Meest gelezen