Radio 2

België wil voortrekkersrol spelen in strijd tegen luchtvervuiling boven zee

Minister van de Noordzee Vincent van Quickenborne (Open VLD) wil dat ons land een voortrekkersrol speelt in de strijd tegen de luchtvervuiling op zee. Hij vloog mee boven de Noordzee in het sniffervliegtuig van de kustwacht om schepen te controleren op de uitstoot van stikstof.

Sinds 1 januari 2021 is er op de Noordzee een lage-emissiezone van kracht. Die legt de uitstoot van zwavel en stikstof door schepen aan banden. De Belgische kustwacht controleert of schepen op de Noordzee zich aan de normen houden. Dat gebeurt met het sniffervliegtuig dat uitgerust is met speciale sensoren om vervuilende uitstoot van schepen te meten.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne vloog mee in het vliegtuig. "De scheepvaart is toch wel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot. En we zien dat door het toenemende  transport ook de uitstoot toeneemt.  Nieuwe boten moeten aan meer normen voldoen, maar tegelijkertijd moet er ook meer gecontroleerd worden, zoals we ook in het verkeer doen."

Roet

Ons land wil zijn voortrekkersrol blijven spelen door in 2021 ook te starten met controles op de uitstoot van roet. Minister Van Quickenborne: "De volgende stap is een sensor die de uitstoot van ‘zwarte koolstof’ kan meten. Die sensor wordt later dit jaar toegevoegd aan het vliegtuig. De resultaten van de testen die België uitvoert, zullen gebruikt worden om op internationaal niveau nieuwe regelgeving uit te werken.” 

Meest gelezen