Meldpunt voor vrijwilligers in vaccinatiecentra, ex-verpleegkundige Kristin meldt zich: "We willen iets doen"

De eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen hebben een meldpunt gemaakt waar mensen zich kunnen aandienen als ze in een vaccinatiecentrum willen helpen. Nu er op veel plaatsen vaccinatiecentra worden ingericht, start ook de zoektocht naar mensen die kunnen helpen. Dat kunnen mensen zijn met een medisch profiel, maar ook anderen die bijvoorbeeld de mensen ontvangen. 

Het nieuwe Oost-Vlaamse meldpunt voor vrijwilligers in vaccinatiecentra komt als geroepen voor Kristin Vermeulen uit Sint-Amandsberg bij Gent. Zij werkte als verpleegkundige in het operatiekwartier van AZ Sint-Lucas in Gent en is nu 3 jaar met pensioen. “Samen met andere gepensioneerden vroegen we ons af hoe we kunnen helpen. We staan nu wat aan de zijlijn, maar weten dat de oud-collega’s het zwaar hebben. We willen dus iets doen, en we kunnen onze medische ervaring inzetten.”

We voelen de nood om te helpen
Kristin Vermeulen, gepensioneerde verpleegkundige

“We willen gerust vrijwillig helpen om onze collega’s wat te verlichten. Maar we doen het ook voor onszelf, omdat we voelen dat we écht iets willen en moeten doen. Ik zie nog regelmatig mijn oud-collega’s die ook met pensioen zijn. En we hadden het er onlangs over: "Kunnen we echt niets doen? Het is zo jammer dat we niets zouden doen. Vandaar is het idee ontstaan voor vrijwilligerswerk en het inwinnen van informatie over hoe we kunnen bijdragen." 

Net omdat er veel mensen de weg zoeken naar vrijwilligerswerk in de vaccinatiecentra, hebben de eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen een meldpunt gemaakt

Fantastisch dat zo veel mensen willen helpen!
Michiel Van Lysebetten, eerstelijnszone Gent

“Veel mensen zullen zeker iets kunnen betekenen”, is het antwoord van Michiel Van Lysebetten. Hij is in de eerstelijnszone Gent verantwoordelijk voor het vaccinatiecentrum. “Ik vind het fantastisch dat Kristin en zo veel andere mensen zich bereid verklaren om te helpen in de vaccinatiecentra. En ze zullen dat zeker kunnen doen. We zijn op zoek naar mensen mét medisch profiel, om mee te helpen bij de vaccinaties. Maar we zullen ook vrijwilligers nodig hebben zonder medische ervaring, bijvoorbeeld om de mensen op te vangen als ze in het vaccinatiecentrum aankomen. Net daarom hebben we samen met de andere Oost-Vlaamse eerstelijnszones een meldpunt gemaakt: een website waar mensen kunnen aangeven hoe ze willen en kunnen helpen, en in welke regio. We zullen zeker tot in de zomer vrijwilligers nodig hebben. Dus we hopen dat mensen zich voor een zekere periode willen en kunnen engageren.”

Nog veel vragen zonder antwoorden

Maar ook in de eerstelijnszones is nog niet alles even duidelijk. “We hebben nog vragen in verband met de vergoeding, de verzekering en nog tal van andere zaken. De overheden moeten ons de antwoorden nog bezorgen. Maar eens we alles weten, zullen we dat ook vermelden op onze website. Mensen kunnen terecht op www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecentra-oost-vlaanderen.

Kristin zal zich zeker aanmelden voor de regio Gent. “Ik ga zeker mijn steentje bijdragen! Of ik dat maanden kan uithouden zullen we zien. Ik ben gepensioneerd hé… Tuurlijk heb ik daardoor wel tijd, en ben ik vrij. Ik kan dus zeker helpen op die momenten dat het écht nodig is.”

Meest gelezen