Aquafin bouwt nieuwe installatie voor slibverwerking in Gentse haven

Aquafin bouwt bij staalbedrijf ArcelorMittal in Gent een installatie die slib kan omzetten in energie. Het gaat om een investering van 75 miljoen euro.

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. De organisatie zorgt niet alleen voor de afvoer via de rioleringen, maar  ook voor de zuivering van het afvalwater. Dat gebeurt in waterzuiveringsinstallaties. In die installaties wordt slib gebruikt en gevormd.

Om rioolwater te zuiveren, wordt het afvalwater vermengd met miljarden microscopisch kleine organismen, micro-organismen of “actief slib”. Door extra lucht in het water te brengen, worden de micro-organismen actief en gebruiken ze de vervuiling in het afvalwater als voedingsbron. Ze eten als het ware het afval in het water op.  

De slibmassa groeit continu aan tot het overtollige slib weggehaald wordt om bijvoorbeeld in een nieuwe zuiveringsinstallatie te plaatsen. Een deel van het overtollige slib wordt dus hergebruikt in het biologisch zuiveringsproces, de rest wordt afgevoerd voor verwerking. En dat zal in de nabije toekomst gebeuren in de Gentse haven.

Slib is energie

"We hebben in Vlaanderen 300 waterzuiveringsinstallaties en de bedoeling is het slib van twee derde daarvan te verwerken in de nieuwe installatie in Gent", zegt Sam Geerts van Aquafin. "Slib is eigenlijk ons afvalproduct, maar zo noemen we het niet meer. Want het is energie, en we kunnen met de installatie groene energie leveren aan ArcelorMittal die een grote energieverbruiker is."

Meest gelezen