Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) over mogelijke sluiting grenzen: "Absoluut laatste redmiddel"

Volgens Europarlementslid Hilde Vautmans is het sluiten van de grenzen, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het laatste redmiddel. Een lidstaat mág dat eigenlijk ook niet volgens Europa, enkel in uitzonderlijke gevallen. Indien een land toch zijn grenzen wil sluiten, pleit Vautmans voor een gecoördineerde aanpak. 

Verschillende experten, zoals biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Marc Van Ranst, spraken zich al uit als voorstander van de sluiting van de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen. Vautmans ziet dat anders. "Dat moet echt het laatste redmiddel zijn", vindt ze. "Eigenlijk mag het ook niet van Europa. Je zit met vrij verkeer van goederen en personen, maar we hebben natuurlijk geen politiemacht om daar op te controleren. Volgens de filosofie van Europa kan een land zijn grenzen sluiten, zij het onder strikte voorwaarden en maar voor een beperkte tijd."

Zo'n sluiting van de grenzen is volgens Vautmans ook helemaal niet evident. Als je een grens sluit, moet je het namelijk ook kunnen waarmaken: "Je moet die sluiting ook kunnen controleren, met blokkades en grenscontroles. Want wie mag de grens over en wie niet? Heel wat grensgebieden zijn ook heel vaag geworden. Je weet niet overal waar exact de grens is. In Limburg kan je bijvoorbeeld vanuit verschillende plekken Nederland in. Wij zijn geen eiland, dus die controle is heel moeilijk."

Stel je voor dat België de grens sluit met Nederland, en niet met Duitsland. Dan komt iedereen gewoon via Duitsland het land binnen

Her en der gaan al langer stemmen op voor een Europese beslissing, die voor iedereen geldt. Maar dat is zo simpel niet, volgens Vautmans . "Het is de bevoegdheid van de lidstaten, niet die van Europa. Als België morgen besluit om zijn grenzen te sluiten dan doet het dat, ook al mag het strikt genomen niet van Europa." Toch pleit het Europarlementslid voor een gecoördineerde aanpak vanuit Europa. "We moeten vermijden dat elke lidstaat op zich iets anders doet. Stel je voor dat België de grens sluit met Nederland, en niet met Duitsland. Dan komt iedereen gewoon via Duitsland het land binnen. We moeten dus binnen Europa een gecoördineerde aanpak afspreken."

Meest gelezen