Eigenaars zonnepanelen met ook warmtepomp of elektrische auto grootste gedupeerden afschaffing terugdraaiende teller

Eigenaars van zonnepanelen die tegelijkertijd een warmtepomp of elektrische wagen hebben aangeschaft, zullen de afschaffing van de terugdraaiende teller financieel het hardst voelen. Toch hoeft voor de meerderheid van de eigenaars van zonnepanelen de digitale teller geen financieel verlies te betekenen.  

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist om de regeling voor de terugdraaiende teller te schrappen. Een echte verrassing was dat niet. De zaak liep al langer, en velen verwachtten die uitkomst.

Maar zo'n half miljoen gezinnen ervaart het toch als een lelijke streep door de rekening, zowel voor die 101.000 families die nu al een digitale meter hebben als de 470.000 andere gezinnen die nog analoog werken.

Die krijgen nu weliswaar een eenmalige compensatie, maar verliezen wel het te veel aan stroom dat ze produceren. Het resultaat: een hogere rekening, ondanks de belofte van de vorige Vlaamse regering dat die teller nog 15 jaar zou blijven terugdraaien.

Groot overschot in de zomer, maar verbruik in de winter

Wie daar de grootste gedupeerde van is, zijn mensen met een warmtepomp en - in minder mate - de eigenaars van elektrische auto's.

Energie-expert Koen Vanthournout van het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO: "Het meest getroffen is wie in de zomer met een groot overschot zit, omdat het verbruik dan wat lager is, maar in de winter heel veel verbruikt omdat er dan minder zonneproductie is."

Magda en Anton investeerden vorig jaar in zonnepanelen, een warmtepomp, een elektrisch fornuis én een elektrische auto. En wat nu? Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" (lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Wie warmtepomp heeft verbruikt meer in de winter, als er minder zonne-energie opgewekt kan worden en is het hardst getroffen

Koen Vanthournout, energie-expert VITO

"Dat is bij uitstek het geval voor wie een warmtepomp heeft. En in minder mate voor de eigenaars van een elektrische wagen: die verbruiken meer in de winter, als er minder zonne-energie opgewekt kan worden. Maar dat kan gecompenseerd worden als je bijvoorbeeld kunt laden bij je werkgever."

Dus eigenaars van zonnepanelen die nog in andere groene oplossingen hebben geïnvesteerd zijn de grootste gedupeerde. Vanthournout:  "Dat klopt. En dat is zeer te betreuren. Hopelijk komt er op termijn ook een regeling om die andere technologieën die belangrijk zijn voor de energietransitie een duw in de rug te geven."

Meerderheid kan zelfs geld winnen

Tegelijkertijd hoeft het verdwijnen van die terugdraaiende tellers niet per se een financieel verlies te betekenen. De Vlaamse Energie REgulator (VREG) berekende al dat het voor zestig procent van de eigenaars van zonnepanelen zelfs goedkoper kan worden, op voorwaarde dat eigenaars van zonnepanelen zo veel mogelijk hun energie verbruiken op het ogenblik dat die opgewekt wordt. 

Maar als ze winst kunnen maken, komt dat vooral omdat het prosumententarief verdwijnt. Dat is een bedrag dat elke eigenaar van zonnepanelen betaalt voor het gebruik van het net. Vanthournout: "Dat was eigenlijk een correctie op de overmatige winst van de terugdraaiende teller."

Maar wie in de toekomst 35 procent van zijn totale energie-verbruik zelf opwekt kan winst maken met de nieuwe digitale tellers, zegt Vanthournout.  

Meest gelezen