Gent ontevreden met stopzetting investeringen in Gentse wateren: “Vlaanderen moet lozingen in waterlopen aanpakken”

De Vlaamse overheid wil niet meer investeren in de waterkwaliteit van Vlaamse waterlopen, waaronder die van de Gentse binnenwateren. Gents Schepen Filip Watteeuw (Groen) betreurt de Vlaamse houding en belooft zelf actie te ondernemen: “Wij sporen eigenaars van woningen zonder aansluiting op de riolering aan om er werk van te maken.”

De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij gaan tot 2033 niet meer investeren in Vlaamse waterlopen en leggen zich erbij neer dat de waterkwaliteit ook over zes jaar slecht zal zijn. Onder meer in de Gentse binnenwateren zal dus de komende tijd geen geld gestoken worden. De stad betreurt die keuze. “De Vlaamse overheid moet de regisseur zijn van die betere waterkwaliteit. Zij moeten de dynamiek daarrond aanzwengelen en hebben ook een verantwoordelijkheid voor lozingen die gebeuren en moeten dat aanpakken”, zegt Gents schepen Filip Watteeuw (Groen). 

Waterkwaliteit onder Europese norm

Volgens Europese regels moet Vlaanderen ervoor zorgen dat alle waterlopen tegen 2027 een goede waterkwaliteit hebben. Maar Vlaanderen streeft voor slechts minder dan 10 procent van de waterlopen naar een goede waterkwaliteit. Momenteel haalt geen enkele waterloop in Vlaanderen de Europese norm. Voor sommige wateren gaat de kwaliteit zelfs achteruit, terwijl dit volgens de Europese wetgeving eigenlijk verboden is.

Veel steden en gemeenten hebben nog een lage rioleringsgraad

Filip Watteeuw (Groen), Gents schepen van publieke ruimte

Gent wil het goede voorbeeld geven door woningen op te sporen die nog niet zijn aangesloten aan rioleringen. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en hopen dat anderen dat ook zullen doen”, zegt Filip Watteeuw. Hij ziet ook een verantwoordelijkheid voor andere gemeenten: “Veel steden en gemeenten hebben nog een lage rioleringsgraad, dus zij moeten ook ambitie tonen om dat in orde te brengen.”

kasto80

Meest gelezen