Gentse professoren laten ons meebeslissen over universitair onderzoek: "De burger betaalt, dus hij  mag ook mee bepalen"

25 Gentse professoren lanceren een nieuwe campagne waarin ze ons allemaal oproepen om mee te helpen beslissen waarover academisch onderzoek moet gaan. Via een bevraging kunnen we samen met werkgevers en werknemers, verschillende organisaties en media helpen bepalen wat er de komende jaren onderzocht wordt.  

25 professoren van de universiteit Gent lanceren vandaag samen een videoboodschap waarin ze iedereen oproepen om mee te helpen beslissen naar welke thema's de universiteit de komende jaren academisch onderzoek moet doen.  Het gaat wel uitsluitend over onderzoek rond werk en arbeidsmarkt. Daarvoor slaan de professoren van 6 verschillende faculteiten volgend jaar de handen in elkaar.  (bekijk hier de videoboodschap of lees eronder voort) 

"We willen af van het idee dat we in een ivoren toren zitten", zegt arbeidseconoom en mede-initiatiefnemer Stijn Baert.  "Het is de belastingbetaler die ervoor zorgt dat onderzoek kan gebeuren, het is dan ook logisch dat die deels mee kan beslissen waarrond we werken." 

Grote bevraging

"Onze inspiratie is zeker niet op, maar we willen dat ook de burger mee prioriteiten kan stellen", zegt Baert. "Goede en zinvolle ideeën komen niet enkel van buiten de academische wereld. Dat hebben we ook al eerder gemerkt." De groep professoren wil iedereen bereiken. "Er is een online bevraging of formulier dat ingevuld kan worden. We gaan daar dan verder mee aan de slag. Het betekent niet dat de burger dan helemaal geen rol meer zal spelen. Ook in het verloop van het onderzoek gaan we die af en toe opnieuw inschakelen. Zo is er een idee om de resultaten van bepaalde onderzoeken ook mee te helpen verspreiden via burgers die ambassadeur zijn. " 

Ook andere groepen

De professoren zoeken tips rond de thema's werk en arbeidsmarkt. "Het kan bijvoorbeeld gaan over pensioenen, vergrijzing, arbeidsduur of gezondheid", legt Baert nog uit. Het zijn thema's die nu vaak apart worden onderzocht. "We willen dat interdisciplinair aanpakken." Niet alleen de mening van de burgers wordt dan ook gevraagd. "We willen ook beleidsmakers, werkgevers, betrokken organisaties én de media horen." 

Naast economen werken ook psychologen, gezondheidswetenschappers en sociologen mee aan de campagne. Je vindt de bevraging via de website van de UGent

kasto80

Meest gelezen