Panel van burgers vraagt meer palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke mensen: "Er is veel onwetendheid"

Nog veel te weinig patiënten, artsen en hulpverleners weten dat er palliatieve zorg bestaat voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Een rapport met aanbevelingen van 24 burgers moet daar verandering in brengen. Kom op tegen Kanker organiseerde dit burgerforum en stelt het rapport voor aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). 

De burgers stelden hun aanbevelingen op via onderling overleg en na discussie met experts en vertegenwoordigers uit de palliatieve sector. Een van de belangrijkste aanbevelingen daaruit is de wens om een neutraal Vlaams expertisecentrum rond palliatieve zorg op te richten. In dat centrum zouden kennis, ervaringen en praktijken uitgewisseld worden met zorgverleners.

In de opleiding verpleegkunde wordt amper een paar uur aan palliatieve zorg gewijd, zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. "Het hangt al te dikwijls af van de docent of er meer aandacht aan wordt besteed. Dat kan niet. We pleiten er dan ook voor om meer kennis te delen rond palliatieve zorg. Een mogelijkheid zou zijn om een neutraal expertisecentrum op te richten.”

We pleiten er dan ook voor om meer kennis te delen rond palliatieve zorg

 

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Een andere aanbeveling van het burgerforum gaat over de nabestaanden. Tijdens de palliatieve zorg staat de patiënt centraal. Maar na het overlijden dreigt voor de nabestaanden het zwarte gat.  Zij hebben ook steun en zorg nodig.

Tussen thuis en het ziekenhuis

Te veel patiënten belanden in hun laatste weken en dagen nog in het ziekenhuis om er te overlijden. Vaak is dat niet hun keuze, maar willen ze sterven met hun dierbaren en naasten in hun buurt, in een vertrouwde en warme omgeving. Daarom zijn er tussenoplossingen nodig zoals een opname in een dagcentrum en meer medische zorg in zo’n centrum.

Kom op tegen Kanker financiert al het vrijwilligerswerk in dagcentra, zegt Marc Michils. Er is ook veel onwetendheid, want veel mensen denken dat palliatieve zorg hetzelfde is als terminale zorg: "Vandaag is de zorg onvoldoende bekend bij eerstelijnsverzorgers, zoals een huisarts of een zorgkundige in een woonzorgcentrum. Daardoor wordt palliatieve zorg nog te weinig voorgesteld en dat komt een kwaliteitsvol levenseinde niet ten goede.”

Meer middelen

Alleen ongeneeslijk zieken die minder dan drie maanden te leven hebben, hebben recht op financiële tegemoetkomingen. Maar het burgerforum en Kom op tegen Kanker vinden dit geen goede regeling. Marc Michils: “Dat is niet correct. We zouden dat willen schrappen. We zouden palliatief patiënt willen definiëren als ‘je bent ongeneeslijk ziek, maar je kan nog maanden of jaren leven’”.

We zouden palliatief patiënt willen definiëren als ‘je bent ongeneeslijk ziek, maar je kan nog maanden of jaren leven’

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Volgens minister Beke is er een actieplan in de maak rond palliatieve zorg en levenseindezorg. De aanbevelingen van het burgerforum sluiten daar uitstekend bij aan: “Ze zullen inspirerend werken in de uitwerking van ons actieplan. Ik wil mee investeren in zorgzame buurten en het dichter bij de mensen brengen van palliatieve zorg.”

Meest gelezen