Minister Beke is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen in de vaccinatiecentra

Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich vanaf nu aanmelden via platform ‘Help de helpers’

Mensen die willen meehelpen met de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, kunnen zich als vrijwilliger aanmelden bij het platform 'Help de Helpers'.  Het platform werd tijdens de eerste coronagolf opgericht om vrijwilligers te vinden voor de woonzorgcentra. Maar nu zijn er opnieuw helpende handen nodig, voor de vaccinatiecentra deze keer. 

Voor de werking van de vaccinatiecentra zijn handen nodig, veel handen. Het is nu al duidelijk dat er voor de invulling van veel functies in de centra gerekend zal worden op vrijwilligers. Er zijn ook veel mensen die al op één of andere manier hebben aangegeven te willen helpen. "Aanmelden kan voortaan op het platform Help de Helpers", zegt Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “In de eerste coronagolf waren er ook al veel mensen die hulp hebben aangeboden via ons platform. Nu is er ook nood aan helpende handen in de vaccinatiecentra deze keer. Met ons platform Help de Helpers kunnen we de vrijwilligers makkelijk rekruteren en koppelen aan taken die moeten uitgevoerd worden in de centra.”

Medisch geschoold

"In de vaccinatiecentra is er werk voor iedereen", zegt Beke. “We zoeken uiteraard mensen met een medische achtergrond. Artsen die het diploma hebben maar intussen iets anders doen, of verpleegkundigen die met pensioen zijn, maar wel willen helpen met vaccineren. Maar er zijn nog heel veel andere taken zoals onthaal, administratie tot het verkeer op de parking in goede banen leiden.”

Vrijwilligers die een langdurig engagement aangaan om te helpen zullen volgens de minister ook sneller gevaccineerd worden. “Als ze op regelmatige basis aan de slag gaan in een vaccinatiecentrum is het logisch dat ze ook snel gevaccineerd worden", vertelt hij. "Op die manier kunnen vrijwilligers zich ook 100% veilig inzetten voor anderen. Dat geldt minder voor iemand die een keertje komt helpen.”

(lees verder onder het klankfragment)

Vast personeel

Intussen wordt ook gewerkt aan de invulling van het professionele personeel in de vaccinatiecentra. “Die puzzel wordt op dit moment nog volop gelegd. We werken samen met de eerstelijnszones, de thuiszorgdiensten en de huisartsenkringen om mensen aan te stellen.”

Meest gelezen