Arbeidsinspectie: "Bedrijven zouden na 1 jaar toch moeten weten hoe telewerken werkt" 

De arbeidsinspectie vraagt aan werkgevers en werknemers om de regels rond thuiswerk beter na te leven. De inspectie merkt dat er bij 1 op de 5 bedrijven nog altijd niet voldoende getelewerkt wordt. Vooral bij de kleinere bedrijven worden er inbreuken vastgesteld, klinkt het.

Uit cijfers van het Verkeerscentrum, Apple en Google, bleek gisteren nog dat er, ondanks de huidige coronasituatie in ons land, weer meer met de auto gereden wordt. Afgelopen week nam de drukte op de weg toe, en dat gaat tegen de verwachtingen in.

Door de  fragiele coronasituatie in België, met licht stijgende besmettingscijfers, sluimerende varianten en de door de regering aangekondigde strenge controles op thuiswerk, zou de verkeersdrukte minstens moeten stagneren, maar daar is geen sprake van.

Het is een evolutie die ook de arbeidsinspectie niet is ontgaan. "Bij 1 op de 5 bedrijven worden de regels rond telewerk niet gerespecteerd", stelt Geert De Poorter, de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.

"Bij de bedrijven die de regels niet naleven, stellen we vast dat er vaak geen strategie is om aan telewerk te doen. En dat is vooral zo bij de zeer kleine en kleine bedrijven. Die hebben natuurlijk ook niet de middelen om zich te laten omkaderen met preventieadviseurs. Maar na één jaar zouden ze toch wel moeten weten dat verplicht telewerk één van de efficiënte middelen is om de virusdruk zo laag mogelijk te houden."

De arbeidsinspectie vraagt daarom aan werkgevers en werknemers om de regels rond thuiswerk beter na te leven. Want uit meldingen van sommige werkgevers blijkt ook dat hun werknemers soms het thuiswerk echt beu zijn. "Op mentaal vlak is een jaar telewerken echt zwaar, maar we moeten nog even doorbijten. Het aspect volksgezondheid heeft absolute voorrang."

Hieronder kan u het interview met Geert De Poorter in "De ochtend" beluisteren: 

Meest gelezen