vzw Bosgroepen

Oost-Vlaanderen opent bosloket voor alle vragen over bosaanleg: “Plant meer bossen aan, aub!”

Oost-Vlaanderen heeft sinds kort een bosloket. Dat is een aanspreekpunt waar steden en gemeenten antwoorden krijgen op hun vragen over de aanleg van een nieuw bos.  “Amper 5,5 procent van Oost-Vlaanderen is bosgebied, dus er is dringend nood aan nieuwe bossen”, zo klinkt het. Maar een geschikte locatie vinden, de regels kennen, de juiste beplanting kiezen en subsidie aanvragen: het is veel voor een lokaal bestuur, maar daar kan het bosloket voortaan bij helpen.

Voor het nieuwe bosloket werkt de provincie Oost-Vlaanderen samen met de vzw Bosgroepen. Met steun van Vlaanderen, helpt die vzw nu vooral particulieren bij de aanleg van een bos, of bij vragen over het beheer. Voor steden en gemeenten was er nog geen aanspreekpunt, en dat krijgen ze met het bosloket nu wel. Hun vragen en opmerkingen geven ze door via het loket, en daar bekijken ze dan wie er de juiste expertise heeft om de vragen te beantwoorden of adviezen te geven. 

Voorlaatste in de klas

De bedoeling van het bosloket is om eerst de bestaande vragen te behandelen, maar op termijn willen de provincie en vzw Bosgroepen ook meer steden en gemeenten stimuleren om extra bos aan te planten. Want dat is nodig: amper 5,5 procent van het Oost-Vlaamse grondgebied bestaat uit bos. Daarmee scoort de provincie Oost-Vlaanderen, na West-Vlaanderen, het slechtst. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 11 procent. In heel België ligt het gemiddelde aandeel bosgebied zelfs op meer dan 20 procent, maar dat komt dan vooral door de Hoge Venen en de Ardennen.

“Nieuwe bossen zijn meer dan noodzakelijk voor de toekomst”, zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis. “In de eerste plaats om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook voor onze ontspanning dicht bij huis. Die zijn we tijdens de coronacrisis meer en meer beginnen te appreciëren.”

Snelle en concrete vragen

Als een stad of gemeente wel een bos wil aanleggen, maar niet meteen weet hoe eraan te beginnen, dan kan ze terecht bij het bosloket. “Waar leg je best een bos aan? Welke regels moeten we daarbij volgen? Waar past welke beplanting? Hoe moeten we dat beheren? Hoe vragen we subsidie aan? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die lokale besturen ons kunnen doorspelen,” zegt Jos De Laender, natuurdeskundige bij de provincie Oost-Vlaanderen. 

“Ze kunnen ons daarvoor bereiken op naar bosloket@oost-vlaanderen.be en dan bekijken we wie de juiste expertise heeft om de antwoorden en adviezen zo snel mogelijk door te spelen. Het is niet de bedoeling dat we lange studies gaan opzetten. Het moet snel en concreet worden afgehandeld. De nood aan nieuwe bossen is groot.”

Maarkedal en Gavere als eerste aan 't loket

“De eerste vragen zijn al binnengelopen”, zegt Sylvie Mussche van de vzw Bosgroepen Oost-Vlaanderen Noord: “Maarkedal wil bijvoorbeeld eigen gronden gaan bebossen, en vraagt onze hulp bij het maken van een beplantingsplan en bij het opstellen van een subsidie-aanvraag." Maar de vragen kunnen ook ruimer zijn, volgens Mussche. "Zo is de gemeente Gavere niet alleen op haar eigen gronden op zoek naar een plek voor een bos, ze denkt eraan om ook haar inwoners te stimuleren om een bos aan te planten op privéterrein. Gavere zou hen daarbij dan ook willen ondersteunen."

We gaan ook steden en gemeenten stimuleren nieuwe bossen aan te leggen

Jos De Laender, natuurdeskundige provincie Oost-Vlaanderen

Eenmaal we goede voorbeelden hebben van steden en gemeenten die zelf een bos hebben aangelegd, kunnen we daarna ook naar andere lokale besturen gaan. We kunnen hen zo aanmoedigen om op zijn minst ook na te denken over de aanleg van een nieuw bos. Want onze bossen zijn erg schaars, we hebben er dringend nieuwe nodig.”

De vzw Bosgroepen heeft in Oost-Vlaanderen 3 afdelingen, en werkte tot nu vooral met particulieren die op eigen grond een bos willen aanleggen of aanpassen. Nu de vzw ook voor het bosloket van de provincie zal werken, krijgt het extra middelen. 

ID/ Lieven Van Assche
kasto80

Meest gelezen