Steeds minder zustersteden en jumelages, maar Gent houdt vast aan Japanse stad Kanazawa

Gent wil de zusterband met enkele steden verbreken, maar behoudt wel de jumelage met de Japanse stad Kanazawa. Jumelages ontstonden vooral na de Tweede Wereldoorlog, en waren bedoeld om te verbinden en te steunen. Maar “harmonieën en sportclubs over en weer laten reizen gebeurt alsmaar minder”, zegt Nathalie Debast van de VVSG: “die banden zijn een beetje gedateerd, en worden vervangen door meer inhoudelijke samenwerkingen tussen de stadsbesturen”.

Gent wil van zijn 7 zustersteden in verschillende landen maar één overhouden: de Japanse stad Kanazawa. De andere zusterbanden wil Gent verbreken, omdat er te weinig echte samenwerkingen of uitwisselingen zijn. En dat is een trend die de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) ziet in heel Vlaanderen. “Die zustersteden zijn er gekomen na de Tweede Wereldoorlog, en hadden de bedoeling meer verbinding tot stand te brengen in de wereld”, zegt Nathalie Debast van VVSG. “Maar meestal kwam het neer op bezoeken van sportclubs, harmonieën en andere delegaties. Het ene jaar ging een groep Vlamingen naar een zusterstad. Het andere jaar kwam een groep uit de zusterstad naar hier. Eigenlijk is dat wat gedateerd en uitgehold. Wat we de laatste jaren meer zien is samenwerkingen tussen steden rond bepaalde thema’s. Dat kan bvb gaan over mobiliteit of ontwikkeling, en zulke samenwerkingen hebben soms echt wel concrete gevolgen.”

Kanazawa en Gent zien elkaar graag
Andreas Niehaus, professor Japanologie aan de Gentse universiteit

De band tussen Gent en het Japanse Kanazawa is toch wel speciaal. Dat zegt professor Japanologie Andreas Niehaus aan de UGent. De twee steden hebben veel gemeen: er valt veel te beleven, het zijn mooie steden met een historische binnenstad. En de zusterband is toch wel hecht, als je ziet wie er allemaal bij betrokken is. Er is toch een grootschalige uitwisseling en samenwerking met veel verschillende spelers. Onze richting Japanologie (opleiding Japanse taal en cultuur) aan de Gentse universiteit en de Hogeschool Gent hebben uitwisselingscontacten voor studenten."

(Lees verder onder de foto)

"Er is ook een heel actieve uitwisseling op het vlak van jazz", zegt Niehaus: "het Ghent Youth Jazz Ochestra gaat soms in Kanazawa optreden, en Jazz 21 komt van Kanazawa soms naar hier. Ook het SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) en het 21st Century Museum hebben contacten. Op de laatste editie van de Gentse Floraliën in 2016, heeft Kanazawa ook een heel mooie tuin getoond. Die is ook aan Gent cadeau gedaan, en staat nu in de binnentuin van de campus Blandijnberg. Ook in het Citadelpark is een lantaarn te zien die Gent kreeg van Kanazawa. De zusterband tussen Gent en Kanazawa bestaat al 50 jaar, en is hecht genoeg om te blijven bestaan.”

kasto80

Meest gelezen