Satellietfoto van een wolkenband boven Centraal Amerika.
NASA/Public domain

Tropische regengordel zal verschuiven door opwarming aarde met grote gevolgen voor voedselzekerheid

De opwarming van de aarde zal leiden tot een verschuiving van de tropische regengordel - de nauwe band van intense neerslag vlak bij de evenaar. Een studie in Nature waarschuwt voor grote gevolgen voor de voedselproductie van miljarden mensen.

Uit de studie van het interdisciplinair team blijkt dat het effect op de gordel verschillend is op verschillende plekken in de wereld. 

In Azië zal de atmosfeer sneller opwarmen dan in andere gebieden, door de verwachte vermindering van de uitstoot van aërosolen, het smelten van  gletsjers in de Himalaya en een verminderde sneeuwbedekking in de noordelijke regio’s. "We weten dat de regengordel verschuift naar deze opwarming", zei mede-auteur van de studie James Randerson van de University of California, Irvine (UCI). 

Maar in de westelijke hemisfeer spelen andere mechanismen. Daar zal onder meer een verzwakking van de Golfstroom net het tegenovergestelde effect hebben. 

Het gevolg is dat de regengordel in delen van het oostelijk halfrond naar het noorden zal verschuiven, maar in een aantal gebieden in het westelijk halfrond naar het zuiden zal gaan.

Een regenwoud in de tropen.
Pixabay/Public domain

Voedselzekerheid

De concrete gevolgen voor de bevolking in de getroffen regio’s zijn niet te onderschatten, zo zeggen de onderzoekers. De verschuiving zal voor het zuidoosten van Afrika en voor Madagaskar meer droogtestress betekenen. Het zuiden van India zal dan weer kampen met meer intense overstromingen door de meer naar het noorden opschuivende gordel. 

De omgekeerde beweging boven het oosten van de Grote Oceaan en de Atlantische Oceaan zal dan weer leiden tot grotere droogtestress in Midden-Amerika. 

“Ons werk toont aan dat de klimaatverandering de positie van de regengordel in tegenovergestelde richting doet opschuiven in twee longitudinale sectoren die samen bijna twee derde van de wereld beslaan”, zei hoofdauteur van de studie Antonios Mamalakis, die afgestudeerd is als doctor Ingenieurskunde aan UCI en nu postdoctoraal onderzoeker is aan de Colorado State University. “Dat proces zal een waterval aan effecten veroorzaken op de beschikbaarheid van water en de voedselproductie op uiteenlopende plekken in de wereld.” Het team waarschuwt dat de verschuiving de voedselzekerheid van miljarden mensen kan bedreigen. 

De onderzoekers hebben hun simulatie gebaseerd op 27 vooraanstaande klimaatmodellen. Belangrijk is wel dat ze daarbij uitgaan van een verder stijgende uitstoot van broeikasgassen tot het einde van de eeuw. 

Volgens Mamalakis is de verschuiving lang onopgemerkt gebleven, precies omdat ze tegengesteld is in de verschillende halfronden. Veel modellen gingen tot nog toe uit van wereldwijde gemiddelden en vonden dus geen verschuiving. Enkel door het uit elkaar halen van de respons van de regengordel in de gebieden in het oostelijk en westelijk halfrond, was zijn team in staat de drastische veranderingen op te sporen die de komende tientallen jaren zullen plaatsvinden.

De volgende stap is het vertalen van die veranderingen naar concrete gevolgen op de grond, zei het team, op het vlak van overstromingen, droogtes, veranderingen aan ecosystemen en voor de infrastructuur in de getroffen gebieden. 

De studie van het team van UCI en de Yale University is gepubliceerd in Nature Climate Change. Dit artikel is gebaseerd op een telex van IPS en een persbericht van de University of California, Irvine.

Meest gelezen