Radio 2

Landelijke Gilden vrezen afschaffing van busvervoer in Pajottenland en Zennevallei

Grote delen van het Pajottenland en de Zennevallei dreigen volgend jaar zonder busvervoer te vallen. Want in het plan, dat de vervoerregio Vlaamse Rand samen met De Lijn uitwerkte, gaat bijna alle aandacht naar meer busverbindingen met Brussel.

De vervoerregio Vlaams Rand en De Lijn leggen de laatste hand aan een plan om het busvervoer in het Pajottenland en de Zennevallei te hertekenen. Uitgangspunt is meer efficiëntie met de bestaande middelen. Maar daardoor zullen de kleine, landelijke dorpjes minder of helemaal niet meer bediend worden, zegt Landelijke Gilden. 

Onder het minimum

"Landelijke Gilden gaat akkoord met het uitgangspunt van het plan: met de beperkte middelen zorgen voor meer efficiëntie. Lege bussen laten rondrijden heeft geen zin. Het eindresultaat is echter dat het busaanbod op het platteland onder het minimum zakt en verschuift naar de dichtbevolkte rand rond Brussel', stelt Bert Meulemans van Landelijke Gilden. 

Vlezenbeek

Meulemans geeft een voorbeeld: "Het dorpje Vlezenbeek wordt volgens dit plan beter bediend. Logisch, want het ligt dichtbij Brussel. Maar in andere dorpen, die verder van Brussel liggen, gaat het omgekeerd. Dorpen zoals Elingen, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem krijgen een minimale dienstverlening. Ook Herne en Sint-Pieters-Kapelle vallen uit de boot."

Alternatief: vervoer op maat

Als alternatief wordt het Vervoer op Maat voorgesteld: een systeem met onder andere collectieve taxi's en belbussen. Maar volgens Meulemans krijgt de regio daarvoor veel minder geld dan nodig is. Hij is bang voor een negatieve spiraal: "Door dit minimale aanbod zullen mensen sneller geneigd zijn om opnieuw de auto te gebruiken. Mensen zonder auto zijn helemaal de dupe." Landelijke Gilden pleit dan ook voor een bijsturing van de middelen om een aantrekkelijk busaanbod te garanderen in de streek. 

Meest gelezen