radio 2

Ook Schelle maakt een fietszone van zijn centrum

In het centrum van Schelle wordt een fietszone ingevoerd. Daarin mogen auto's en ander gemotoriseerd verkeer fietsers niet meer voorbijsteken. Vooral jongeren vroegen daarnaar, omdat zij gestimuleerd worden om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.

De gemeente Schelle voerde een beloningssysteem in voor wie te voet of met de fiets naar school gaat. De laatste maanden wordt er dan ook meer en meer gefietst: "Alles wordt geregistreerd en als motivatie krijgen ze een digitale munt. Daarmee kunnen ze bij lokale handelaars wat kopen", legt burgemeester Rob Mennes (CD&V) uit. "Van september tot december is er in totaal ongeveer 115.000 kilometer gefietst of gewandeld. Zo is ongeveer 23 ton CO2 uitgespaard."

Zone 30 groter

Omdat er nu zoveel gefietst en gewandeld wordt, kwam ook de vraag om het veiliger te maken. Daarom wordt het centrum van Schelle nu een fietszone. Daarmee gaat de gemeente nog iets verder dan een zone 30. Fietsers mogen nu niet meer ingehaald worden. Buiten de fietszone zal de zone 30 ook nog wel uitgebreid worden. 

Ook in het centrum van Mechelen werd eind 2019 al een fietszone ingevoerd.

Meest gelezen