Leuvens 't Lampeke deelt 200 laptops uit: "Dankbaar, maar 3 laptops voor zes kinderen is te weinig" 

Het Leuvens buurtwerk 't Lampeke heeft in de maanden maart-april zo'n 200 laptops uitgedeeld aan 80 gezinnen in armoede. Negen maanden na het uitdelen van de laptops blijkt dat ze van essentieel belang waren al is er nood aan meer. 

Tijdens de eerste lockdown kregen alle leerlingen in ons land afstandsonderwijs. Voor heel wat studenten uit arme gezinnen niet evident, want meestal beschikten zij niet over een computer om de lessen te volgen. Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, startte een project om laptops in te zamelen. Maar ook heel wat lokale initiatieven werden genomen, zoals dat van het Leuvens buurtwerkt 't Lampeke. 

Gebruik laptops

't Lampeke zamelde in de maanden maart  en april 200 laptops in die het schonk aan 80 gezinnen in armoede. Het ging deels om nieuwe laptops ingezameld via crowdfunding en deels om tweedehands laptops geschonken door sympathisanten. Nu negen maanden na het uitdelen van de computers blijkt dat die zeer welkom en zijn sindsdien goed gebruikt zijn. Zo geeft meer dan 75 procent van de gezinnen aan dat het krijgen van een laptop echt een verschil gemaakt heeft in hun leven.

Drie laptops voor zes kinderen is helaas te weinig

Indra, alleenstaande mama met zes kinderen

Alleen blijkt uit de bevraging dat bij grote gezinnen een laptop niet voldoet. Meer dan de helft van de gezinnen heeft nood aan meer laptops. Zo ook het gezin van alleenstaande mama Indra met zes kinderen ."In het begin hadden we een laptop, maar al mijn kinderen studeren, dus met slechts een computer kwamen wij niet toe. Nu hebben we gelukkig nog twee extra computers gekregen, maar dat is eigenlijk ook nog te weinig om al mijn kinderen vanop afstand les te laten volgen."

Iedereen online

Het buurtwerk 't Lampeke hoopt in de toekomst dat indien er online les wordt gegeven, iedereen die lessen ook  online kan volgen. Daarom zet 't Lampeke , samen met de stad Leuven, haar schouders mee onder het project "iedereendigitaal". 

Meest gelezen