Verspreidt het coronavirus zich via scholen? (Vooralsnog) minder besmettingen dan vóór kerstvakantie

De vele nieuwsberichten over de ene na de andere school die gesloten wordt, doen weer vragen rijzen over de verspreiding van het coronavirus via jonge kinderen. De besmettingscijfers van de afgelopen weken in de scholen tonen vooralsnog geen abnormaal hoge aantallen: ze liggen (vooralsnog) veel lager dan eind vorig jaar. Viroloog Steven Van Gucht onderzoekt samen met een aantal experten of er toch niets aan de hand is.

Sinds vorige week alle leerlingen en personeelsleden van twee scholen in Edegem en Kontich én al hun gezinsleden een week in quarantaine moesten, zijn alle blikken gericht op de coronabesmettingen in onze scholen. 

De afgelopen dagen regent het nieuwsberichten van scholen die de poorten sluiten wegens nieuwe besmettingen. Vergelijken we de situatie van de afgelopen weken echter met die van voor de kerstvakantie, dan zijn er nog lang niet zoveel scholen gesloten als toen. (Lees verder onder de grafiek.)

Intussen gaan er stemmen op om alle scholen te sluiten, maar naast Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die het sluiten van de scholen altijd als laatste optie ziet, willen verschillende experten het ook nog niet zover drijven. Eerst willen ze kijken naar de buitenschoolse activiteiten én naar de besmettingscijfers in de scholen.

Analyseren

Want zijn er de laatste tijd echt meer besmettingen bij kinderen of is het een kwestie van perceptie? “Ik denk dat we die analyse goed moeten maken, want dat is een terecht punt”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. 

“We zoeken nu meer naar besmettingen in scholen, maar tegelijk komen de uitbraken nu ook meer in de media. Telkens als er iets gebeurt in een school wordt daarover gerapporteerd in de media.”

Om een goed zicht op de zaak te krijgen zit Van Gucht deze week samen met verschillende experten. “We gaan alle cijfers bestuderen om te bekijken in hoeverre we hier nu een nieuwe trend zien. We zien meer en meer uitbraken, dan denk ik vooral aan lagere scholen. Dat is toch een vrij nieuw gegeven.”

De cijfers

Als je hieronder kijkt naar de cijfers van de eerste twee weken van dit kalenderjaar, dan zie je dat er toen niet veel abnormale besmettingen waren, in onze lagere en middelbare scholen. 

“Integendeel,” zo stelt Steven Van Gucht vast, “het waren er minder dan in december 2020.” De viroloog merkt op dat we intussen een week verder zijn en dat hij nieuwe gegevens samen met collega-experten goed zal analyseren. (Lees verder onder de grafiek.)

Lagere scholen

Van Gucht wil vooral naar de data van de lagere scholen kijken omdat daarover meer meldingen komen van uitbraken, meer dan in middelbare scholen. En dat kan volgens de viroloog een simpele verklaring hebben: “We vermoeden dat dat komt doordat het netwerk tussen kinderen nog altijd heel groot is.” 

“Bij kinderen onder de twaalf jaar is het nog altijd min of meer “business as usual”. Voor hen zijn er op dit moment heel weinig beperkingen. Zij mogen nog buitenschoolse activiteiten beleven. De jeugdbewegingen zijn open, zij kunnen naar de muziekschool gaan.” En in al die omgevingen wordt meestal niet in bubbels gewerkt, merkt Van Gucht op.

Nieuw verhaal

Lageschoolkinderen worden minder “opgehokt” omdat altijd werd aangenomen dat het virus minder besmettelijk leek bij jonge kinderen. 

Toen de onderzoeksgroep van de befaamde Duitse viroloog Christian Drosten er in april van vorig jaar al op wees dat kinderen even besmettelijk kunnen zijn als volwassenen werd dat nog door verschillende collega’s weggewuifd, wegens statistisch slecht onderbouwd. Nu wordt die mogelijkheid niet meer uitgesloten.

“We zitten nu natuurlijk met een nieuw verhaal”, zegt Steven Van Gucht. “Er is een nieuwe variant die besmettelijker is. Het zou kunnen dat die wat gemakkelijker kan doorbreken, ook bij de jongere kinderen. Maar dan moeten we daarmee rekening houden.”

Ik ben zeker dat we een nieuw evenwicht kunnen vinden.
Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano)

Er rekening mee houden, wat moeten we daaronder dan concreet verstaan? Van Gucht ziet een aantal mogelijkheden “om wat extra buffers in te bouwen”, en de schaar te zetten in de netwerken tussen kinderen. 

Concreet denkt hij eraan om ook bij kinderen meer met bubbels te werken, voornamelijk bij naschoolse activiteiten. Samen met verschillende experten zal hij deze week bekijken wat wijsheid is. "Ik ben zeker dat we een nieuw evenwicht kunnen vinden.”

Bekijk hier het volledige gesprek met viroloog Steven Van Gucht:

Videospeler inladen...

Meest gelezen