Caspar Huurdeman

Akkoord over buitenschoolse activiteiten: 1 hobby in kleinere bubbels, 12-plussers mogen buiten samenkomen

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben een akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen doorgaan, zij het in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit. Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het Overlegcomité: dat zal beslissen wanneer de nieuwe regels ingaan.

De ministers van jeugd en sport van de drie gemeenschappen hebben in overleg met de virologen een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten van kinderen. De regels worden strenger voor kinderen jonger dan 12 jaar, terwijl de regels voor kinderen ouder dan 12 jaar versoepeld worden, zo luidt het voorstel.

Kinderen jonger dan 12

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met een begeleider) gaan de volgende regels gelden:

- Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging. 

- Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel mogelijk buiten.

- En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten.

Kinderen van 12 tot 18

- Ook hier geldt: 1 activiteit per week kiezen.

- Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden.

- En ook in bubbels van maximum 10 deelnemers.

Kampen in de krokusvakantie

Er is een uitzondering: voor de kampen die er in de krokusvakantie aankomen zijn groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25.

En thuis?

Al het bovenstaande gaat over georganiseerde activiteiten in de sport, de cultuur en het jeugdwerk. Voor kinderen thuis blijven de bestaande regels gelden: dus niet meer dan 4 personen buiten, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend, en binnen maximaal 1 knuffelcontact. 

Voor de naschoolse opvang blijven de bestaande regels gewoon gelden.

Wanneer gaat het in?

Deze regels waarover de ministers van de drie gemeenschappen een akkoord hebben bereikt worden nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Dat zal beslissen over het moment wanneer ze van kracht worden, vermoedelijk is dat vanaf volgend weekend. Die beslissing neemt het Overlegcomité wellicht eind deze week. 

Bekijk hieronder de toelichting bij het akkoord door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in Het journaal:

Videospeler inladen...

Kleinere groepjes

"Virologen hebben ons aangegeven dat de huidige groepen tot 50 kinderen veel te groot waren", zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V): "Zij willen echt kleinere groepjes, en er is dus nu het voorstel om te werken met groepjes tot 10 kinderen, en op die manier ervoor te zorgen dat dat in veilige omstandigheden kan verlopen."

Virologen willen echt kleinere groepjes, en er is dus nu het voorstel om te werken met groepjes tot 10 kinderen.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd (CD&V)

"Dat geldt voor kinderen tot 12 jaar. Maar voor kinderen van 12 tot 18 jaar wordt nu opnieuw de mogelijkheid gegeven om aan georganiseerde sport en vrije tijd te doen, ook in groepjes van maximum 10, maar voor hen wel uitsluitend buiten. Voor die scholieren tussen 12 en 18 is dat toch een nieuw perspectief want sinds eind oktober hadden zij die mogelijkheid niet meer."

Eén activiteit kiezen

Waarom die beperking tot één activiteit? Minister Benjamin Dalle: “De virologen hebben ons ook aangegeven dat het combineren van verschillende activiteiten – bijvoorbeeld ballet, sport en ook jeugdbeweging op één week – dat dat eigenlijk niet meer verantwoord is de komende weken. En er wordt dus aan de ouders gevraagd om samen met de kinderen te kiezen voor één activiteit per week.”

Blijft natuurlijk de vraag: is dit te controleren? Minister Benjamin Dalle: “We rekenen daarbij ook op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van de ouders. Vandaag is het zo dat het eigenlijk niet meer verantwoord is, door de situatie met het virus. Dus dit is een uitdrukkelijke vraag aan de ouders om op die manier te werken."

We rekenen daarbij ook op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd (CD&V)

Voor sommige organisaties kan die beperking tot groepjes van tien een onoverkomelijk obstakel worden. Waar haalt een kleine jeugdbeweging bijvoorbeeld ineens zoveel leiders om al die groepjes te begeleiden? Minister Benjamin Dalle: "We hebben in de afgelopen dagen heel intens overlegd met de jeugdsector, ook met de Ambrassade, de koepel van het Jeugdwerk. Het is voor velen niet gemakkelijk. Maar de vraag was: kunnen we nog ièts laten doorgaan?"

"En dan kiest men toch om dit mogelijk te maken. En het is waar dat het voor sommige lokale afdelingen niet mogelijk zal zijn, maar de meeste zullen daar wel veel mee kunnen doen. Trouwens je merkt ook: er zijn tienduizenden vrijwilligers actief, we rekenen ook op hun creativiteit om hiermee aan de slag te gaan."

Chiro en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren tevreden

Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren "heel blij en zeer tevreden" op het akkoord. "Chiro is heel blij dat er is geluisterd naar de sector en ook dat een mogelijkheid wordt geboden voor de +12-jarigen, waar alles stilligt sinds de herfstvakantie", zegt Niels De Ceulaer, nationaal secretaris. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is globaal zeer tevreden met het resultaat en gaat in overleg met de jeugdsector over hoe dit praktisch georganiseerd kan worden op het terrein. "Alles staat wel onder voorbehoud van wat het Overlegcomité beslist", zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

"Er is begrip voor het bijstellen naar kleinere bubbels bij de -12-jarigen. De praktische uitwerking zal niet evident zijn, vooral voor de kleinsten in kleine groepjes. Er zijn nog veel vragen over de praktische uitwerking: wordt de begeleiding meegeteld in de bubbel van 10 personen?", reageert De Ceulaer.

Van Reusel is ook blij met het vertrouwen dat wordt gesteld in de verantwoordelijkheidszin van het jeugdwerk. Hij wijst op het succes van de zomerkampen, waar met strikte protocollen haast geen besmettingen opdoken. "Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewegingsruimte krijgen. Het is het antwoord op een pedagogische noodzaak: de nood aan contact en uitdagingen."

Bekijk hier Niels De Ceulaer (Chiro) in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen