Een klein fossiel van een embryonaal kaakbeen, waarschijnlijk van een Daspletosaurus, een neefje van T-rex.
Greg Funston

Baby tyrannosaurussen waren klaar om te jagen van bij hun geboorte

Wetenschappers hebben voor het eerst fossielen gevonden van embryo's van het geslacht tyrannosaurus, de groep van geduchte vleesetende dinosaurussen waartoe ook T-rex behoort. Het gaat om een kaakbeen en de beenderen van een klauw en die tonen aan dat deze grote baby's sterk leken op de volwassen exemplaren en klaar waren om op jacht te gaan kort na hun geboorte. 

De fossielen zijn volgens de paleontologen afkomstig van twee soorten uit het geslacht van de tyrannosaurussen, de toppredatoren in Azië en Noord-Amerika tijdens de late Krijt-periode, op het einde van het tijdperk van de dinosaurussen. 

Het gaat om een kaakbeen van zo'n drie centimeter lang dat gevonden  werd in de Amerikaanse staat Montana en dat zo'n 77 miljoen jaar oud is. Mogelijk behoorde MOR 268 toe aan een Daspletosaurus

Het tweede fossiel is een wigvormige klauw die gevonden werd in de Canadese provincie Alberta en zo'n 72 miljoen jaar oud is. UALVP 59599 behoorde mogelijk toe aan een soort die Albertosaurus genoemd wordt.

Zowel Dapletosaurus als Albertosaurus waren iets kleinere neven van Tyrannosaurus rex. De grootste bekende tyrannosaurussen waren langer dan 12 meter en wogen zo'n acht ton. 

Vergelijking tussen de grootte van een man, de leider van het onderzoek doctor Greg Funston, een volwassen Albertosaurus en de twee baby's, de Daspletosaurus MOR 268 en de Albertosaurus UALVP 595999.
Greg Funston

Enorme eieren

Een team van paleontologen, onder leiding van doctor Greg Funston van de University of Edinburgh, bestudeerde de eerste bekende fossielen van embyro's van tyrannosaurussen en kon zo nieuw licht werpen op de vroege ontwikkeling van deze kolossale dieren. 

De wetenschappers maakten 3D-scans van de broze fragmenten en daaruit bleek dat de baby tyrannosaurussen een meter lang moeten geweest zijn op het ogenblik dat ze uit het ei kwamen, zowat de grootte van een middelgrote hond. 

Dat is groter dan elke andere dinosaurus-baby die we kennen, en het betekent dat de eieren waaruit ze gekomen zijn, enorm moeten geweest zijn, mogelijk even groot als of zelfs groter dan de grootste dinosauruseieren die we kennen. Die hebben een lengte van 43 centimeter. Eieren van tyrannosaurussen zijn nog nooit gevonden. 

Uit de analyse van de scans bleek ook dat het drie centimeter lange kaakbeen typische kenmerken van tyrannosaurussen vertoont, onder meer een geprononceerde kin en een diepe groef binnenin. Dat wijst erop dat die fysieke kenmerken al aanwezig waren voor de dieren uit het ei kwamen. 

Voorstelling van een baby tyrannosaurus.
Julius Csotonyi

Meer fossielen nodig

De wetenschappers waren er verbaasd over hoezeer de embryonale beenderen leken op die van oudere onvolwassen dieren en volwassen tyrannosaurussen, zo zei Greg Funston, die ook de hoofdauteur is van de studie over de fossielen. Hij wees er ook op dat het embryonale kaakbeen al volledig functionele tanden heeft.  

"Hoewel we geen volledig beeld kunnen krijgen, is wat we kunnen zien erg gelijkaardig aan de volwassenen", zo zei hij. 

"Het lijkt erop dat tyrannosaurussen geboren werden 'klaar om te jagen' en dat ze al beschikten over een aantal van de belangrijkste aanpassingen die tyrannosaurussen hun krachtige beet gaven.  Het is waarschijnlijk dat ze in staat waren te jagen behoorlijk snel na hun geboorte, maar we hebben meer fossielen nodig om ons te zeggen hoe snel dat precies was."

Wat dat laatste betreft zijn de bevindingen van de studie goed nieuws, aangezien de paleontologen nu beter weten waar ze naar uit moeten kijken. 

"Deze beenderen bieden ons het eerste zicht op het vroege leven van tyrannosaurussen en ze leren ons meer over de grootte en het uiterlijk van baby tyrannosaurussen", zei Funston. "We weten nu dat ze de grootste jongen zullen geweest zijn die ooit uit een ei zijn gekomen en dat ze merkwaardig goed op hun ouders zullen geleken hebben - alle twee goede aanwijzingen om meer materiaal te vinden in de toekomst." 

Hoewel de tyrannosaurussen een van de best bestudeerde dinosaurusfamilies zijn, is er weinig geweten over de eerste fasen van hun ontwikkeling. De meeste tyrannosaurus-fossielen die tot nu toe bestudeerd zijn, behoorden toe aan oudere onvolwassen of volwassen exemplaren. 

De studie van het team bestaande uit onderzoekers van universiteiten in Schotland, Alberta, Montana en Californië is gepubliceerd in het Canadian Journal of Earth Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Edinburgh en een telex van het persagentschap Reuters.

Paleontologen aan het werk in het veld.
Greg Funston

Meest gelezen