Videospeler inladen...

Doreen zag door corona eetstoornis verergeren: "Mijn eetstoornis wou dat ik alleen was en niet te veel aandacht kreeg"

Uitzonderlijk veel jongeren kampen door de coronapandemie met eetstoornissen. Jongeren die voorheen al slecht in hun vel zaten, zijn door de lockdowns nu echt helemaal ontregeld geraakt. Kinderpsychiater Katrien Maes spreekt van “een perfecte storm”, waarbij alle problemen samenvallen en jongeren extra de dieperik ingeduwd worden, inclusief hun gewicht. In "Terzake" vertellen jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis hoe ze hun eetstoornis kregen en hoe ze stap per stap uit het dal kruipen.

Door corona zijn het voor iedereen lastige tijden. De ene persoon kan er al iets beter mee overweg dan de andere. Wie het voorheen al lastiger had, heeft het nu extra lastig gekregen. Dat merken ze het afgelopen jaar zeker in de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen. Daar is de enige psychiatrische ziekenhuisafdeling in Vlaanderen die gespecialiseerd is in het opvangen van kinderen met een eetstoornis.

Kinder- en jeugdpsychiater Katrien Maes ziet er sinds de lockdowns véél meer kinderen met eetstoornissen. Hun problemen zijn ook ernstiger dan voorheen. Hoe komt dat nu? Maes spreekt van een “perfecte storm” waarbij alle negatieve elementen samenvallen.  

Bekijk hier het gesprek met Katrien Maes in "'Terzake" en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

Door de lockdowns raken jongeren geïsoleerd en kunnen ze zich nu niet meer vergelijken met anderen. In “Terzake” vertellen enkele meisjes ook hoe zich nu vooral spiegelen aan de schoonheidsidealen van magere meisjes die voortdurend op sociale media voorbijkomen. Daardoor beginnen ze te twijfelen aan zichzelf en hun gewicht, terwijl dat meestal heel normaal is.

Structuur

“Daarnaast is er ook heel veel structuur weggevallen”, legt Katrien Maes uit.  “Zeker in de eerste lockdown, en in de tweede lockdown was het weer hetzelfde. Er is geen school meer, er is chaos ontstaan (...) Het is voor iedereen een lastige periode geweest, maar voor jongeren die het al lastiger hadden zéker.”

Maes herinnert eraan dat er tijdens de eerste lockdown op gehamerd werd dat we zeker gezond moesten eten en veel moesten bewegen. “Er is veelvuldig gewaarschuwd voor de coronakilo’s. En jongeren die al slecht in hun vel zitten, denken dat ze zich beter gaan voelen als ze afvallen”, stelt de kinderpsychiater vast.

“We zien dat er in die periode veel jongeren heel veel gewicht zijn verloren en de controle zijn kwijtgeraakt. Ze hebben een heel verstoorde gedachtegang gekregen, waardoor ze zich nog altijd dik voelen hoewel ze al graatmager zijn.”

Doreen

Eén van de meisjes die in “Terzake” moedig over hun eetstoornis praten, is Doreen. Na ambulante zorg en een opname in het ziekenhuis is ze ondertussen weer thuis. Maar helemaal genezen is ze niet, vertelt ze. 

Bekijk in deze reportage hoe haar eetstoornis het leven van Doreen overnam (lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Ontwikkeling

Een eetstoornis is niet alleen een probleem dat tussen de oren zit, waarschuwt Katrien Maes, zeker bij jongeren. “Het grote probleem is dat het heel veel doet met een jongerenlichaam: het is heel schadelijk voor jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn.” 

In de reportage van “Terzake” legt kinderarts Daniël Klinkt uit dat je lichaam echt in de problemen komt door een eetstoornis: “De botgezondheid kan in gevaar komen en (op latere leeftijd) ook de vruchtbaarheid”, om maar enkele gevaren te noemen.

Hulp

Om erger te voorkomen, is het heel belangrijk dat een eetstoornis zo snel mogelijk aangepakt wordt, zegt psychiater Katrien Maes. “Van zodra ouders, vrienden, kennissen, familieleden, scholen, huisartsen… eender wie, signalen opvangen moeten ze er iets mee te doen. Hoe vroeger het probleem wordt aangepakt, hoe kleiner het risico wordt dat het enorm escaleert.”

Waar kunnen jongeren die kampen met een eetstoornis of mensen uit hun omgeving nu terecht?

Katrien Maes verwijst in de eerste plaats naar Eetexpert, dat is het Vlaamse kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Daar kunnen ze je gegevens geven van hulpverleners die je verder kunnen helpen: diëtisten, psychologen, artsen...  “Je moet niet te lang wachten”, benadrukt Maes, “en assertief zijn”, de koe dus bij  de horens vatten en het gesprek aangaan.  

Meer info vind je op de website  van het kenniscentrum: eetexpert.be.

Daarnaast verwijst Katrien Maes ook naar ANBN, de afkorting voor de eetstoornissen Anorexia Nervosa  en Boulimia Nervosa. 

“Dat is een zelfhulporganisatie van vrijwilligers die ondersteuning en informatie geven aan jongeren én volwassenen met eetstoornissen, maar ook aan mensen uit hun omgeving. 

Via de website van ANBN kan je contact opnemen met deze organisatie.

Meest gelezen